Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Chapter MovieMaker

Chapter MovieMaker

Llun 9 Medi

Cyfle rheolaidd i wneuthurwyr ffilm annibynnol ddangos gweithiau newydd. 

RHAD AC AM DDIM (Archebwch docynnau o flaen llaw o'r Swyddfa Docynnau 029 2030 4400)

O bryd i’w gilydd, cyflwynir ffilmiau sy’n cynnwys deunydd anaddas i bobl iau, felly awgrymwn bod sesiynau Moviemaker Chapter yn addas ar gyfer pobl 18+ oed.

I gael mwy o wybodaeth am ddangos eich ffilm chi, neu am unrhyw wybodaeth arall, e-bostiwch moviemaker@chapter.org.

Prisiau:
£Reserve your ticket at the Box Office

Tocynnau ac Amseroedd

  • Llun 9 Medi , 6:00 pm