Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

Drones Comedy Club
Selling Fast

Clwb Comedi'r Drones

Gwen 1 & Gwen 15 Hyd

Rydyn ni’n falch o groesawu Clwb Comedi’r Drones yn ôl! Bydd Clint Edwards, fel y gwelwyd yn 'Identity Crisis' gan Rob Brydon, yn cyflwyno digrifwyr mwyaf addawol y cyfnod. Un o'r 'Deg Peth i'w gwneud yng Nghaerdydd' yn ôl y Big Issue.

 

Perfformiadau:

Dydd Gwener 17 Medi – MediaPoint
Jessie Johnson, Beth Jones, Kris Davies, Vix Leyton, Leila Navabi, Dan Thomas & Yasmin Begum *GWERTHU ALLAN

Dydd Gwener 1 Hydref - Stiwdio Seligman 
Comedïwyr i'w cadarnhau

Dydd Gwener 15 Hydref - Stiwdio Seligman 
Comedïwyr i'w cadarnhau

Prisiau:

£5

Please book for your entire party (tables of 4) in one booking transaction if you want to sit together. 

Ystyriwch archebu ar gyfer eich criw cyfan mewn un archeb os hoffech eistedd gyda’ch gilydd. 

There will be cabaret seating for this event / Mae seddi ar arddull cabare fydd yn y digwyddiad yma. 

Covid restrictions apply, details here. Tables will be at least 1m apart.

Bydd cyfyngiadau Covid ar waith, manylion ar gael yma. Bwlch o 1m o leiaf rhwng byrddau.

Doors open 7.30pm for 8pm start / Bydd drysau’n agor am 7.30pm yn barod i ddechrau am 8pm

For queries, please email ticketing@chapter.org / Os oes gennych ymholiad anfonwch e-bost at ticketing@chapter.org

Tocynnau ac Amseroedd