Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Film Activity Day II: Little Women
Cancelled

Diwrnod Gweithgareddau Ffilm II: Little Women

Sad 28 Maw

I gyd-fynd â dathliadau Mis Rhyngwladol y Merched, bydd y gweithdy anhygoel yma gan Beth Morris yn dod â chenedlaethau ynghyd mewn modd hyfryd a chreadigol.

Fel y Little Women, ymunwch â Beth Morris i frodio sampler tesctilau hardd o’r teulu i fynd ag e adre gyda chi. Yn nyddiau Louise M Alcott, roedd gwnïo ar y cyd yn draddodiad.

Lliain wedi’i bwytho â llaw sy’n arddangos sgiliau gwnïo cychwynnol yw ‘sampler’. Yn y gweithdy yma, anogir chi i ddod â rhiant/nain/taid/ffrind, fel bod modd i chi weithio gyda’ch gilydd i greu darn cofiadwy. Bydd y gweithdy’n dechrau drwy ddylunio eich sampleri eich hunain ar bapur. Ar ôl gwylio ‘Little Women’ gyda’ch gilydd yn y sinema, bydd Beth yn dangos sut mae’n defnyddio nodwydd ac edau fel teclyn darlunio, ac ar gyfer testun a llythrennau wedi’u brodio â llaw. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio pedwar pwyth syml.

Fel cyfranogydd, mae croeso i chi ddod ag unrhyw ddefnydd plaen gyda chi fel sail i ddechrau eich sampler, ond byddwn yn darparu deunyddiau brodio, calico a chylchau ym mhris y gweithdy.

Mae ‘gwnïo yn dda i’r enaid’, ac mae gwnïo gyda’ch gilydd yn brofiad i’w drysori.

 

Little Women​ | USA | 2019 | 135’ | U | Greta Gerwig

Prisiau:

£22.50 per child (accompanying grown up free!)  |  y plentyn (am ddim i’r oedolyn sy’n dod gyda nhw!) 

Spaces limited  |  Nifer cyfyngedig

Please bring packed lunch  |  Bydd angen i chi ddod â phecyn bwyd

Tocynnau ac Amseroedd