Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Half Term Animation Day

Half Term Animation Day

Cyfle i ddysgu hanfodion animeiddio stop-symud yn ystod y diwrnod creadigol a hwyliog yma. Byddwch yn cynllunio stori, yn adeiladu set, yn creu cymeriadau ac yn animeiddio gan ddefnyddio stop-symud ac apiau golygu ar iPad.

Does dim angen profiad blaenorol. Nifer cyfyngedig, bydd angen pecyn bwyd.

Oedran 10+

Prisiau:

£22.50 per person, £40 for siblings (£20 per child)

Ring 029 2030 4400 to book your place.

Ages | Oedran 10+

Tocynnau ac Amseroedd