Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

How To Be Well In A World That is Sick?
Selling Fast

How To Be Well In A World That is Sick?

Interpreted Symbol Clip Art at Clker.com - vector clip art online, royalty  free & public domain Iaith Arwyddion Prydain wedi'i dehongli gan Claire Anderson Iau 15 Mehefin

 

Trafodaeth ôl-sioe a sesiwn holi ac ateb am 8.50yh ar ôl y ddau perfformiad ar dydd Mercher 14 a Iau 15.

 

Yn gignoeth, yn obeithiol, yn feiddgar, â saethiadau o lawenydd, mae Bethan yn rhannu ei stori.

Gan ymgorffori rhyddid afieithus a heintus, mae’n defnyddio ei phrofiadau o iacháu o drawma dwfn yn dilyn trais rhywiol a domestig.

Taith ddirdynnol wedi’i hadrodd drwy daflunio ffilm, symudiad, clown a gair llafar. Stori am gwympo i’r tywyllwch, am frwydro’r demoniaid mewnol ac allanol, am godi’n ôl unwaith eto, ac am ailddarganfod y golau.

Cymdeithas y Byd Gorllewinol; peiriant prynwriaeth, patriarchaidd, cyfalafol, sydd ag obsesiwn am ddelwedd. Digwyddiadau dyddiol o drais rhywiol a domestig ar sail rhywedd; Salwch byd-eang. Epidemig byd-eang. Ac eto mae Cymdeithas yn dweud, “Dangosa dy wyneb hardd i ni, a chuddia dy wyneb hyll!”

Felly beth allwn ni ei wneud, pan fydd pethau poenus yn digwydd i ni? Ble allwn ni fynd? I ddarganfod cydnabyddiaeth iach? Pwy fydd yn cydio ynon ni? Yn ein gweld? Yn gwrando arnon ni? Yn ein helpu a’n cefnogi? Sut gallwn ni ail-ysgrifennu ac adennill ein straeon? I ble gawn ni fynd â’n ‘hyll’? I rannu ein poen, ein galar, ein trawma, ein cynddaredd? Fan hyn, ar y llwyfan yma?

SUT MAE BOD YN IACH MEWN BYD SY’N AFIACH? Wedi’i ysgrifennu, ei greu a’i berfformio gan Bethan Dear. Yn gignoeth, yn obeithiol, yn feiddgar, â saethiadau o lawenydd, mae Bethan yn rhannu ei stori. Gan ymgorffori rhyddid afieithus a heintus, mae’n defnyddio ei phrofiadau o iacháu o drawma dwfn yn dilyn trais rhywiol a domestig.

Prisiau:

£14 / £10

Duration: 90 mins, no interval

Age guidance: 16+ (under 18 must be accompanied by guardian)

 

Content warnings:

Please note there is full-body nudity and references to; sexual and domestic violence, depression, flashbacks, feeling suicidal, PTSD, trauma, and other mental health struggles. There will be no detailed descriptions or direct depictions of abuse, sexual or domestic violence, in the show.

Tocynnau ac Amseroedd