Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Mini Cardiff Animation Festival 2023: Wellbeing in Animation

Mini Cardiff Animation Festival 2023: Wellbeing in Animation

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 24 Maw 2023

Mae iechyd meddwl gwael wedi cael ei gydnabod fel problem ddifrifol ar draws y diwydiannau creadigol ers blynyddoedd lawer, gan arwain at lawer o bobl yn cefnu neu'n ystyried o ddifrif gadael y sector creadigol. Mae pobl sy'n gweithio ym maes ffilm a theledu ddwywaith yn fwy tebygol o brofi pryder o gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol. Yn y diwydiant animeiddio, gall ffactorau fel oriau gwaith hir, cwotâu uchel, diffyg tryloywder o amgylch cyflog a realiti gwaith contract effeithio'n negyddol ar iechyd a lles. Felly beth allwn ni ei wneud yn ei gylch? Sut allwn ni adeiladu diwydiant animeiddio sy'n ddiogel, yn iach, ac yn cefnogi pawb ar y tîm i gwrdd â'u potensial llawn heb aberthu eu lles? Ymunwch â siaradwyr o bob rhan o'r diwydiant animeiddio a'r diwydiannau creadigol ehangach i archwilio'r cwestiynau hyn.

"Rwy'n mynd yn flin iawn pan fyddaf yn clywed pobl yn dweud ei fod yn ymwneud â goroesiad y cymhwysaf, mae'n rhaid i chi fod yn galed, mae'n rhaid i chi fod yn wydn - os ydym am adrodd storïau sy'n adlewyrchu ein cymdeithas mae'n rhaid i ni greu gofod lle gall pob math o bobl weithio." - cyfrannwr ymchwil arloesol yr Elusen Ffilm a Theledu Looking Glass i les pobl sy'n gweithio ym maes ffilm, teledu a sinema.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Animeiddio Byr Caerdydd, a gynhelir 24–25 Mawrth 2023. Am y rhaglen lawn a rhagor o wybodaeth ewch i cardiffanimation.com.

 

 

Prisiau:

Free | Am ddim

Tocynnau ac Amseroedd