Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Mini Cardiff Animation Festival 2023: Workshop: Minature Worlds with Osbert Parker

Mini Cardiff Animation Festival 2023: Workshop: Minature Worlds with Osbert Parker

Llun 1 Ion 0001 - Sad 25 Maw 2023

Crëwch eich byd bach eich hun yn y gweithdy cyfrwng cymysg hwn gyda’r cyfarwyddwr Osbert Parker – sydd wedi’i enwebu am Emmy a BAFTA deirgwaith.

Mae Osbert Parker yn defnyddio technegau cyfryngau cymysg arloesol i greu tirweddau dychmygol unigryw yn ei ffilmiau byr, hysbysebion, rhaglenni teledu a chynnwys ar-lein sydd wedi ennill gwobrau. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiannau celfyddydau creadigol, mae Osbert yn cydbwyso ei waith animeiddio â chyflwyno dosbarthiadau meistr, seminarau a chynnal gweithdai animeiddio rhyngwladol yn Ewrop, De America a’r DU, ac mae’n ddarlithydd gwadd animeiddio yn Ysgol (NFTS) The National Film & Television.

Bydd Osbert yn eich arwain wrth greu eich dioramâu bach eich hun mewn gwylwyr sleidiau 'Pocket Size Imax', gan ddefnyddio collage o doriadau tryloyw a gwrthrychau bach y daethpwyd o hyd iddynt.

Arddangosir y bydoedd bychain a grëwyd drwy’r gweithdy yn Chapter ac Oriel Umbrella.

Rhowch wybod i ni am unrhyw ddarpariaeth mynediad a fyddai'n ei gwneud hi'n haws i chi fynychu'r gweithdy, megis dehongli BSL.

Ymunwch â ni a mynychwyr eraill yr ŵyl cyn y gweithdy am ginio bwffe yng Nghaffi/Bar Chapter 1-2pm.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Animeiddio Byr Caerdydd, a gynhelir 24–25 Mawrth 2023. Am y rhaglen lawn a rhagor o wybodaeth ewch i cardiffanimation.com.


Gweler gwaith Osbert Parker ar Instagram ac yn osbertparker.com.

Prisiau:

£6 / £4 conc / included in CAF pass | cynnwys gyda pass CAF

 

Tocynnau ac Amseroedd