Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Snapped Up Market 10 - 11 December 2022

Marchnad Snapped Up 10 - 11 Rhagfyr 2022

Sad 10 - Sul 11 Rhag 2022 , 11am - 5pm

Mae eich hoff Farchnad Nadolig yn ôl!

Rhowch y dyddiad yn eich dyddiaduron – Snapped Up Market yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter ar 10fed -11eg Rhagfyr, 11yb-5yh.

Ymunwch â ni i ddathlu ein 14eg flwyddyn i gefnogi’r gymuned greadigol leol, cwrdd â’r gwneuthurwyr a bachu a bargenion ac eitemau unigryw!

Ar gael dros y penwythnos fydd cyfleoedd i:

* argraffu crysau-t a bagiau ‘tote’

* creu posteri portreadau Nadolig ffynci yn defnyddio argraffydd risograff

* argraffu llythrenwasg gyda The Amplifier Press

A llwyth mwy o gyfleoedd bythgofiadwy!

 

Mae ‘na rywbeth i bawb! Dewch â'ch plant, mam-gu a thad-cu! Rhowch gynnig arni, cipiwch rywbeth unigryw a chefnogwch eich cymuned o wneuthurwyr lleol.  

 

Prisiau:

Free | Am Ddim

Tocynnau ac Amseroedd