Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
The Botanist Events Programme

Rhaglen Cyhoeddus The Botanist

Iau 4 Mai - Sul 24 Medi

Cernyw | 2022 | 96’ | 15 | Mark Jenkin | Mary Woodvine, Edward Rowe

Ar ynys anghyfannedd oddi ar arfordir Cernyw ym 1973, mae arsylwadau dyddiol gwirfoddolwr bywyd gwyllt o flodyn prin yn cymryd tro tywyll i’r rhyfedd a’r metaffisegol, gan ei gorfodi i gwestiynu beth sy’n wir a beth sy’n hunllef. Ydy’r dirwedd nid yn unig yn fyw, ond yn teimlo teimladau? Wedi’i saethu ar stoc ffilm 16mm, dyma ffilm ddilynol i Bait sy’n plygu’r meddwl

 

A Field in England

Prydain | 2013 | 87’ | 15 | Ben Wheatley

Reece Shearsmith, Michael Smiley, Julian Barratt, Ryan Pope

Yn yr 17eg ganrif, yng nghanol Rhyfel Cartref Lloegr, mae grŵp o encilwyr yn ffoi o’r frwydr drwy gae o ordyfiant. Maen nhw’n cael eu dal gan alcemydd, ac mae’r dynion yn gorfod wynebu’r egni pwerus yn y ddaear. Ffilm sy’n dathlu ei deng mlwyddiant; saethwyd yr archwiliad yma o’r tir o dan ein traed a’r hanes tywyll sydd ynddo gan Laurie Rose mewn du a gwyn hyfryd.

“Syfrdanol o hyfryd ac yn wirioneddol anghyfforddus… mae arswyd-werin y saithdegau yn ddylanwad allweddol. Ond hefyd yn ddylanwad mae ffilmiau arbrofol Maya Deren a Stan Brakhage”

Tom Huddleston, Time Out

 

The Miracle on George Green

Prydain | 2022 | 12’ | Onyeka Igwe

Wedi’i swyno fel plentyn gan Ryfel Cartref Lloegr, y Gwastatawyr a’r Cloddwyr, aeth Onyeka Igwe ati i greu’r ffilm fer hardd yma. Yn deillio o fynd am dro drwy Gorsydd Hackney yn 2020, dyma archwiliad o grasfa wleidyddol, rhamantiaeth natur, a hiraeth am y cysyniad o Dir Comin.

https://lux.org.uk/work/the-miracle-on-george-green/

 

Herbaria

Yr Ariannin | 2022 | 83’ | cynghorir 15 | Leandro Listorti

Archwiliad o gadwraeth ffilm a botanegol; mae’r ffilm ysgrif yma’n manylu ar waith trefnus a phenderfynol archifwyr. Dyma gofnod o lafur aruthrol dosbarthu a chyflwyno fel ffurfiau o gynrychiolaeth a chof, a gwelwn y cymhellion artistig a gwleidyddol ym mhob maes o brosesau archifol a sut mae’r ddau fyd yn cyd-blethu, gan oresgyn dinistr amser.

“Mae’n cyflawni undod amser a lle... mae Herbaria yn dweud nad yw hanes sinema yn llinol, ond yn hytrach ei fod mor gylchol â natur.”

Vladlan Petkovic, Cineuropa

 

The Gleaners and I

Ffrainc | 2000 | 79’ | PG | Agnès Varda | Ffrangeg gydag isdeitlau Saesneg

Gan gymryd ysbrydoliaeth o baentiad 1867 Jean-François Millet, mae Agnès Varda yn siarad â phobl sy’n fforio. Arfer sydd wedi’i ymgorffori yng nghyfansoddiad Ffrainc, o gnydau dros ben yn y caeau, pysgod sy’n dod i’r lan ar ôl storm, i sbwriel mewn biniau; mae’r ‘cribinwyr’ yma’n ail-greu yn ddiarwybod weithgareddau cymunedol y canrifoedd a fu. Ffilm ddogfen fyfyriol gyda naratif chwilfrydig a llachar a llygad graff y gwneuthurwr ffilm arloesol Varda.

“Yn ei fframiau, gwelwn empathi, dawn, chwilfrydedd, ffraethineb, barddoniaeth ac angerdd am fywyd [Varda]: popeth mae hi wedi’i gasglu o fywyd llawn cariad a ffilmiau.”

Michael Wilmington, Chicago Tribune

 

Foragers

UDA | 2022 | 64’ | cynghorir 12A | Jumana Manna

Wedi’i saethu yn Ucheldiroedd Golan, Galilea a Jerwsalem, mae’r cymysgedd yma o ffilm archifol, dogfen a ffuglen yn cyfleu’r arfer o fforio am blanhigion gwyllt y gellir eu bwyta yn y tiriogaethau dadleuol. Mae cyfyngiadau’n rhwystro pobl rhag casglu za’atar ac akkoub tebyg i artisiog, gan arwain at ddirwyon a gorchmynion llys i unrhyw un sy’n cael eu dal yn casglu’r planhigion brodorol yma. I Balestiniaid, mae’r gyfraith yn eu dieithrio ymhellach o’u tir; tra bod cynrychiolwyr gwladwriaeth Israel yn mynnu bod dyletswydd i warchod am resymau ecolegol a gwyddonol. Wedi’i hadrodd â hiwmor sych a chyflymder tyner, mae’r ffilm yma’n cyfleu’r llawenydd a’r wybodaeth sydd wedi’i hymgorffori yn y traddodiadau yma, gan godi cwestiynau am wleidyddiaeth difodiant.

 

Embrace of the Serpent

Colombia | 2015 | 119’ | 12 | Ciro Guerra | Sbaeneg, Portiwgaleg gydag isdeitlau Saesneg

Nilbio Torres, Antonio Bolívar

Ar ddechrau’r 1900au, mae Karamakate, siaman ifanc yn Amazon Colombia a goroeswr olaf ei bobl, yn helpu fforiwr sâl o’r Almaen a’i dywysydd lleol i chwilio am blanhigyn iachaol prin. Wedi’i ysbrydoli gan ddyddiaduron dau archwiliwr go iawn, mae Guerra yn plethu’n ffuglennol eu profiadau wrth i’r teithwyr brofi canlyniad erchyll y ffyniant rwber yn jyngl De America.

“Ro’n i wedi fy swyno a fy llesmeirio’n llwyr.”
Mark Kermode, Observer

 

 

Silent Running

UDA | 1972 | 89’ | PG | Douglas Trumbull | Bruce Dern

Ar ôl i bob bywyd botanegol ddod i ben ar y Ddaear, mae’r ecolegydd Freeman Lowell yn cadw tŷ gwydr ar orsaf ofod er mwyn cadw gwahanol blanhigion ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Gyda chymorth tri robot a chriw bach o bobl ddynol, mae Lowell yn gwrthryfela pan mae’n cael gorchymyn i ddinistrio’r tŷ gwydr er mwyn cario cargo, penderfyniad sy’n peri iddo anghytuno â phawb ond ei gyfoedion mecanyddol. Mae Lowell a’i robotiaid yn cael eu gorfodi i wneud unrhyw beth sydd ei angen i gadw eu gwyrddni gwerthfawr yn fyw.

“Mae’n cyflwyno neges ecolegol gyda hiwmor a dychymyg... hynod deimladwy”

Phillip French, The Guardian

 

Annihilation

UK | 2018 | 115’ | 15 | Alex Garland | Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh

Ar ôl i'w gŵr ddychwelyd fel dyn newydd o alldaith filwrol gyfrinachol i'r Shimmer, ardal ddirgel o estroniaid lle nad yw deddfau natur yn berthnasol, mae Lena'n dod yn aelod o dîm dethol o wyddonwyr sy'n gobeithio dysgu beth yw cyfrinachau'r ardal. Mae Annihilation wedi'i haddasu'n fras o drioleg Southern Reach gan Jeff VanderMeer, ac mae'n cynnwys sgôr rythmig ac iasol gan Geoff Barrow.

 

Minari

UDA | 2020 | 115 mun | 12A (i’w chadarnhau) | Lee Isaac Chung | Corëeg gydag isdeitlau Saesneg

Steven Yeun, Yuh-jung Youn

Mae teulu Coreaidd-Americanaidd yn symud i gefn gwlad Arkansas i chwilio am eu Breuddwyd Americanaidd eu hunain. Yn ffermwyr dibrofiad, mae Jacob a Monica Yi yn benderfynol o dyfu cnwd minari a gwreiddio’u teulu’n fwy llawn yn niwylliant tir sy’n gallu bod yn elyniaethus ar adegau. Gyda chymorth cymydog ecsentrig a mam slei a rheglyd Monica, ymhlith ansefydlogrwydd a heriau’r bywyd newydd yma, mae’r teulu’n dysgu sut i fod yn wydn a chreu cartref. Stori dyner, wedi’i hysbrydoli gan dad Lee Isaac Chung ac yn cynnwys perfformiad sydd wedi ennill Oscar gan Yuh-jung Youn.

“Drama hudolus am ffydd a ffermio... wedi’i hybu gan berfformiadau arbennig, delweddau disglair, a sgôr gerddorol hyfryd.”
Mark Kermode, Observer

 

Mother!
UDA | 2017 | 121’ | 18 | Darren Aronofsky

Jennifer Lawrence, Javier Bardem

Mae menyw ifanc yn treulio’i dyddiau’n adnewyddu plasty gwledig y mae’n byw ynddo gyda’i gŵr. Pan fydd dieithryn yn curo ar y drws un noson, mae’n dod yn westai annisgwyl yn eu cartref. Yn nes ymlaen, mae ei wraig a’i ddau o blant hefyd yn cyrraedd ac yn croesawu’u hunain yno. Daw’r braw’n fuan pan mae’r wraig bryderus yn ceisio deall pam fod ei gŵr yn ymddangos mor gyfeillgar a charedig gyda phawb ond hi. Drama gyffelybiaeth ddwys, ddoniol a thywyll am gwymp dyn.

“Mewn hunllef baranoiaidd sy’n dechrau fel Repulsion gan Polanski ac sy’n diweddu’n debycach i Apocalypse Now, mae [Aronofsky] yn gwthio sinema prif ffrwd warthus i’r pen – a’r tu hwnt... profiad penfeddwol a gwaradwyddus.”

Mark Kermode, Observer

 

 

Little Joe 

Prydain | 2019 | 105’ | 12A | Jessica Hausner 

Emily Beecham, Ben Whishaw

Mae Alice, sy'n wyddonydd ac yn fam sengl, yn ymroddedig i fridio planhigion, ac mae wrthi'n datblygu rhywogaeth newydd. Mae hi wedi creu blodyn arbennig iawn, sy'n nodedig nid yn unig am ei harddwch, ond hefyd am allu therapiwtig: os gofalir amdano'n iawn, mae'r planhigyn yn ysgogi hapusrwydd. Wedi'i chyffroi gan ei darganfyddiad, mae Alice yn dod â'r planhigyn adref at ei mab, Joe, sydd yn ei arddegau. Wrth iddo dyfu, mae amheuaeth Alice yn tyfu hefyd - efallai nad yw ei chreadigaeth newydd mor ddiniwed ag y mae ei ffugenw'n awgrymu. Stori dylwyth teg fodern gythryblus.

 

 

 

Prisiau:
£

Tocynnau ac Amseroedd