Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
The Infinity Card: Events Programme

Rhaglen Digwyddiadau The Infinity Card

Llun 1 Ion 0001 - Sul 16 Ebr 2023

Rydym wedi creu rhaglen digwyddiadau llawn i gyd-fynd ag arddangosfa unigol Leo Robinson, The Infinity Card sydd yn ein horiel tan 16 Ebrill 2023. Darganfyddwch mwy amdan The Infinity Card yma.

Gennym ni cyfres o ffilmiau i'ch trochi mewn Affroddyfodliaeth, arferion defodol, amser aflinol a chyflyrau seicolegol wedi'u newid – gan ddatgan gwahanol ffyrdd o ail-ddychmygu ein gorffennol a'n dyfodol.

Rhestr llawn o'r digwyddiadau isod...

 

Oriel

Taith arddangosfa The Infinity Card hefo Leo Robinson

Sadwrn 4 Mawrth

12yp

AM DDIM

 

Ffilm

Hilma (12A)

Sul 29 Ionawr – Mercher 1 Chwefror

Dydd Sul 29 Ionawr, 2pm: Cyflwyniad gan Sim Panaser, Curadur

Stori dyner, hydolus am ymgais yma am yr artist Hilma af Klint a'i hymgais i ddod o hyd i'r gwirionedd am ddynoliaeth a'r bydysawd drwy gelf, ar adeg pan mai dynion oedd yn creu'r rheolau.

 

The Matrix (15)

Sul 5 & Mawrth 7 Chwefror

Dydd Sul 5 Chwefror, 2yp: Cyflwyniad gan Claire Vaughan, Rheolwr Rhaglen Sinema

Mae haciwr yn darganfod y gwirionedd dychrynllyd.

 

Neptune Frost (15)

Dydd Sul 19 Chwefror, 2pm: Cyflwyniad gan Sim Panaser, Curadur

Ffilm seiber-gerddorol nefolaidd gyda golwg radical o feiddgar ar bŵer, ecsbloetio, a chariad.  

 

The Holy Mountain (18) 

Sul 26 Chwefror, 2pm: Cyflwyniad wedi’i recordio gan Leo Robinson​

Mae alcemydd pwerus yn arwain dyn tebyg i Grist at y Mynydd Sanctaidd er mwyn cael goleuedigaeth. 

 

Maangamizi: The Ancient One (12)

Dydd Mawrth 7 Mawrth am 11:30yb

Mae meddyg o America yn cwrdd â chlaf yn Tansanïa sy’n gwneud iddi gwestiynu ei chredoau creiddiol.

 

Inside Out (U)

Cyflwyniad gan Claire Vaughan, Rheolwr Rhaglen Sinema

Pan fydd Riley ifanc yn symud tŷ, mae ei hemosiynau’n ceisio dod o hyd i ffordd i’w helpu i ymdopi. 

 

Crumbs (15)

Dydd Mercher 8 Mawrth am 1:50yp.

Mae fforiwr anffodus sy’n byw yn Ethiopia ôl-apocalyptaidd yn cael ei anfon ar ymgyrch swreal. 

 

Daughters of the Dust (12A)

Dydd Sul 12 Mawrth, 2yp: Cyflwyniad gan Claire Vaughan, Rheolwr Rhaglen Sinema

Stori farddonol a chynnil am ferched Gullah wrth iddyn nhw baratoi i adael eu hynys enedigol.

 

Becoming Plant (adv.18)

Dydd Sul 19 Mawrth, 2pm: Cyflwyniad gan Sim Panaser, Curadur

Arbrawf grŵp coreograffig a therapiwtig chwilfrydig gyda chyffuriau seicedelig.

 

Shopping Bag Spirits and Freeway Fetishes (no certificate)

Dydd Sul 2 Ebrill, 2pm: Cyflwyniad gan Sim Panaser, Curadur

Ffilm arloeseol lle mae artistiaid yn myfyrio ar ddefod yn eu bywydau a’u celf. 

 

Arcadia (12)

Dydd Sul 9 Ebrill, 2yp: Cyflwyniad gan Claire Vaughan, Rheolwr Rhaglen Sinema

Archwiliad pryfoclyd a chaleidosgopig o Brydain drwy ddarnau ffilm o’r archif. 

 

Amazing Grace (U)

Sul 16 Ebrill, 2pm: Cyflwyniad wedi’i recordio gan Leo Robinson​

Gwelwn un o berfformiadau gorau Brenhines yr Enaid, Aretha Franklin, wedi’i gipio ar ffilm.

 

Llun: Leo Robinson: The Infinity Card. Stuart Whipps ar Chapter 2022.

Prisiau:

Ffilm | Film: £6/ £4 

Grwp Darllen | Reading Group: Free | Am ddim

 

Tocynnau ac Amseroedd