Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

ART IN BAR: Postcards From The Future - Have your Say!

CELF YN Y CAFFI: Postcards From The Future - Dweud eich dweud!

Eleni roedden ni’n troi’n hanner cant, ac fel rhan o’n dathliadau, roedden ni am arddangos doniau pobl ifanc leol! 

Gwahoddon ni holl blant a phobl ifanc Caerdydd, Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful i anfon cerdyn post o ddyfodol dychmygol atyn nhw’u hunain, hanner can mlynedd o nawr. Gofynnon ni iddyn nhw adael eu dychymyg yn rhydd: Sut byddwn ni’n teithio? Beth fyddwn ni'n ei fwyta? Fyddwn ni'n byw yn y gofod neu o dan y môr? Sut beth fydd yr ysgol? 

Cawson ni nifer anhygoel o geisiadau, 1,200 gan 17 o wahanol ysgolion, ac roedden ni wedi’n cyffroi o weld cymaint o ddoniau anhygoel. 

Fe weithion ni gyda phanel arbenigol o feirniaid - Andrew Ogun, Asiant dros Newid yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, a Kylie Allinson Beere, o’n tîm Rhaglenwyr Ifanc - i weithio drwy’r cynigion a gwneud y penderfyniad anodd i ddewis y tri gorau o bob grŵp oedran (5-8 oed, 9-11 oed a 12-16 oed). 

Bydd y gwaith celf fydd â’r mwyaf o bleidleisiau yn cael ei arddangos ar ein Blwch Golau am chwe mis, lle bydd ymwelwyr a’r rhai sy’n cerdded heibio i Chapter yn ei weld.

Ar 12 Tachwedd, ymunwch â ni i ddadorchuddio’r enillydd ar flaen ein hadeilad. 

Gan fod creadigrwydd ein pobl ifanc wedi gwneud argraff mor dda arnon ni, doedden ni ddim am i’r cyfle yma ganolbwyntio ar y naw terfynol yn unig, felly rydyn ni’n falch o ddweud y bydd yr holl waith celf a gyflwynwyd i’w weld mewn arddangosfa ar-lein o 12 Tachwedd ymlaen hefyd! 

Diolch i’r holl ysgolion, plant a phobl ifanc am gyflwyno eich gwaith celf anhygoel.

Noddwyd y prosiect yma gan: 
James Graham Owen, Sefydliad Moondance a Morgans Consult

 

Prisiau:

FREE | AM DDIM

Tocynnau ac Amseroedd