Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

ART IN THE BAR: Artes Mundi 9: Carrie Mae Weems

CELF YN Y CAFFI: Artes Mundi 9: Carrie Mae Weems

Carrie Mae Weems yw un o artistiaid cyfoes Americanaidd mwyaf dylanwadol ein hoes, ac ers dros 30 mlynedd mae hi wedi bod yn defnyddio ei gwaith i ymchwilio ac i ganolbwyntio ar y materion difrifol mae Americanwyr Affricanaidd yn eu hwynebu, gan ganolbwyntio ar deulu, perthnasau, hunaniaeth ddiwylliannol, rhywiaeth, dosbarth, systemau gwleidyddol, a goblygiadau grym. Yn fwy diweddar, mae'n ystyried bod ei gwaith yn siarad y tu hwnt i'r profiad uniongyrchol o fod yn Ddu, i gwmpasu cymhlethdod dealltwriaeth, cynhwysiant cymdeithasol a gwybodaeth ehangach pobl. 

Mae Carrie wedi trawsosod gweithiau byrddau poster mawr o'i hymgyrch celf gyhoeddus ddiweddar sy'n parhau, RESIST COVID TAKE 6! Mae'r gwaith yma'n canolbwyntio ar y pandemig byd-eang sy'n dal i effeithio arnon ni i gyd, a'i effaith ar bobl groenliw yn benodol. Mae ei delweddau a'i thestun yn cyfuno yma i anelu tuag at ddyfodol mwy gobeithiol.

Ynglŷn â'r artist
Mae Carrie Mae Weems, a anwyd yn Unol Daleithiau America yn 1953, yn byw ac yn gweithio yn Syracuse ac Efrog Newydd. Caiff ei chynrychioli gan Oriel Jack Shainman, Efrog Newydd, a Galerie Barbara Thumm, Berlin.

Ynglyn ag Artes Mundi 
www.artesmundi.org

Prisiau:

FREE | AM DDIM

There is no need to book, and admission is free. 

Does dim angen archebu, ac mae mynediad am ddim.


Art in the Bar Opening Times: 

Mon – Sun, 9am – 10pm

Oriau Agor Celf yn Y Caffi: 

Llun – Sul, 9yb – 10yp

 

Please note: due to COVID-19, our building is temporarily closed until further notice

Tocynnau ac Amseroedd