Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n lleoliad prysur ac mae’n bosib na fydd modd i ni ateb eich galwad yn syth.

Gadewch neges neu anfonwch e-bost at: enquiry@chapter.org

 

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf, newyddion ac yn dangos rhestrau i'ch mewnflwch.

 

Cofiwch fod y maes parcio ar gau o Dydd Mercher 4 - Dydd Sul 8 Awst. Mae yna sawl maes parcio arall yn ymyl, mae rhagor o wybodaeth yma.

ART IN THE BAR: Artes Mundi 9: Carrie Mae Weems

CELF YN Y CAFFI: Artes Mundi 9: Carrie Mae Weems

Carrie Mae Weems yw un o artistiaid cyfoes Americanaidd mwyaf dylanwadol ein hoes, ac ers dros 30 mlynedd mae hi wedi bod yn defnyddio ei gwaith i ymchwilio ac i ganolbwyntio ar y materion difrifol mae Americanwyr Affricanaidd yn eu hwynebu, gan ganolbwyntio ar deulu, perthnasau, hunaniaeth ddiwylliannol, rhywiaeth, dosbarth, systemau gwleidyddol, a goblygiadau grym. Yn fwy diweddar, mae'n ystyried bod ei gwaith yn siarad y tu hwnt i'r profiad uniongyrchol o fod yn Ddu, i gwmpasu cymhlethdod dealltwriaeth, cynhwysiant cymdeithasol a gwybodaeth ehangach pobl. 

Mae Carrie wedi trawsosod gweithiau byrddau poster mawr o'i hymgyrch celf gyhoeddus ddiweddar sy'n parhau, RESIST COVID TAKE 6! Mae'r gwaith yma'n canolbwyntio ar y pandemig byd-eang sy'n dal i effeithio arnon ni i gyd, a'i effaith ar bobl groenliw yn benodol. Mae ei delweddau a'i thestun yn cyfuno yma i anelu tuag at ddyfodol mwy gobeithiol.

Ynglŷn â'r artist
Mae Carrie Mae Weems, a anwyd yn Unol Daleithiau America yn 1953, yn byw ac yn gweithio yn Syracuse ac Efrog Newydd. Caiff ei chynrychioli gan Oriel Jack Shainman, Efrog Newydd, a Galerie Barbara Thumm, Berlin.

Ynglŷn ag Artes Mundi
Sefydliad celfyddydau rhyngwladol yw Artes Mundi, sy'n canfod, yn cydnabod ac yn cefnogi artistiaid gweledol cyfoes sy'n ymgysylltu â'r cyflwr dynol, realiti cymdeithasol, a'r profiad byw.

Artes Mundi yw gwobr gelf gyfoes fwyaf gwledydd Prydain, gyda £40,000 o arian yn wobr, a ddyfarnwyd yn flaenorol i Theaster Gates (2015), John Akomfrah (2017), ac Apichatpong Weerasethakul (2019).

Dewiswyd rhestr fer eleni gan reithgor yn cynnwys Cosmin Costinas, Cyfarwyddwr Gweithredol a Churadur Para Site, Hong Kong a Chyfarwyddwr Artistig Kathmandu Triennale 2020; Elvira Dyangani-Ose, Cyfarwyddwr oriel The Showroom yn Llundain; a Rachel Kent, Prif Guradur yr Amgueddfa Gelf Gyfoes, Sydney, Awstralia.

Rhagor o wybodaeth: www.artesmundi.org

 

undefined

 

undefined

Prisiau:

FREE | AM DDIM

There is no need to book, and admission is free. 

Does dim angen archebu, ac mae mynediad am ddim.


Art in the Bar Opening Times: 

Mon – Sun, 9am – 11.30pm (11pm Sunday)

Oriau Agor Celf yn Y Caffi: 

Llun – Sul, 9yb – 11.30yp (11yp Dydd Sul)

Tocynnau ac Amseroedd