Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
ART IN THE BAR: Jon Pountney

CELF YN Y BAR: Jon Pountney

Gwe 6 Medi 2019 - Sul 1 Maw 2020

Corff o weithiau ffotograffaidd yw Waiting for the Light, sy'n cyfleu math penodol o olau; golau haul cras ac isel ar ongl lem, sy'n rhoi ymdeimlad lled swreal a lleddf i'r golygfeydd yn lluniau Jon Pountney. Mae golau caled yn cyfleu crandrwydd llenni les brwnt, neu'n taflu cysgod ar draws arwyneb cain, treuliedig matres, gan ddyrchafu'r hyn sy'n ymddangos yn ddi-ddim i fod yn rhywbeth hynod a hardd. Mae disgleirdeb caled yr haul yn gwneud i'r gwrthrych ymddangos yn or-real; gan droi pethau arferol yn anghyfarwydd ac enigmatig.

Nid gwyliwr yn unig yw Jon Pountney; mae'n dewis cyfleu'r momentau sy'n digwydd yn y gymuned y mae'n byw ac yn gweithio ynddi. Mae bod yn gyfarwydd â'i wrthrychau'n helpu i drwytho'r gwaith gydag empathi, ac yn creu naratifau diddorol sy'n fwy cyfareddol fyth oherwydd, heblaw am un eithriad, does dim pobl go iawn yn bresennol yn ei waith.

Ynglŷn â'r Artist

Artist o dde-ddwyrain Cymru yw Jon Pountney. Mae ei waith yn cynnwys ffotograffiaeth, paentio, arlunio a chreu ffilmiau. Mae ganddo ddiddordeb mewn creu naratifau drwy'r ddelweddaeth yma; gan archwilio'r syniad o 'ymdeimlad o le', ac mae'n creu gwaith sydd wedi'i wreiddio mewn lleoliadau neu gymunedau penodol yn aml.

Mae ei brosiectau blaenorol yn cynnwys 'Cardiff before Cardiff', a oedd yn datgelu casgliad ffotograffaidd gwreiddiol o'r saithdegau a'r wythdegau, a ddaeth yn gyhoeddiad ac yn arddangosfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddarach. Cafodd ei ddewis fel Artist Preswyl Cadw, yng Nghastell Coch i ddechrau, ac yna eto yn safle treftadaeth y byd ym Mlaenafon. Yn 2015, cafodd Jon ei gomisiynu gan y BBC i gyflwyno'r rhaglen ddogfen Forgotten Images of Valley Life.

Ar hyn o bryd, mae Jon yn gweithio ar gomisiwn ar y cyd ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol.

 

ART IN THE BAR SPONSORED BY

undefined

Prisiau:

FREE | AM DDIM

Tocynnau ac Amseroedd