Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

ART IN THE BAR: Sarah Taylor Silverwood

CELF YN Y CAFFI: Sarah Taylor Silverwood

Stori yw Love Bugs am dirlun prysur lle mae creaduriaid yn dod ynghyd mewn golygfeydd o agosatrwydd, creadigrwydd, crefft a diwydiant. Mae gwenyn yn rhwymo potiau, mae pryfed cop yn gwehyddu, mae chwilod yn rholio tail, mae pryfed sidan yn troelli cocynau, ac mae pryfed caru’n cofleidio. Mae’r animeiddiad a’r papur wal sy’n cyd-fynd yn edrych ar y ffordd mae pobl yn gwneud synnwyr o brosesau hypnotig byd natur, gan edrych ar bryfed fel ysbrydoliaeth ar gyfer nerth meddyliol, creu celf a mytholeg.
 
Artist gweledol sy’n gweithio gydag arlunio yw Sarah Taylor Silverwood. Mae’n creu gwaith celf cyhoeddus, animeiddiadau, llyfrau, arddangosfeydd, cerfluniau a thecstilau, gan weithio’n aml ar y cyd â phobl eraill. Mae ei phrosiectau unigol diweddar yn cynnwys Daphne yn The New Art Gallery Walsall (2019) ac Oriel Aspex , Portsmouth (2020), a Crowd Show (2018) yn NN Contemporary. Mae hi wedi bod yn artist preswyl yn Swyddfa Conswl Prydain yn Chicago (2014) ac ym Mhrifysgol Birmingham (2013). 

Prisiau:

FREE | AM DDIM

There is no need to book, and admission is free. 

Does dim angen archebu, ac mae mynediad am ddim.


Art in the Bar Opening Times: Mon – Sun, 9am – 10pm

Oriau Agor Celf yn Y Caffi: Llun – Sul, 9yb – 10yp


Watch Sarah Taylor Silverwood's Love Bugs online on the Chapter Player

Tocynnau ac Amseroedd