Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

ART IN THE BAR: Sarah Taylor Silverwood

CELF YN Y CAFFI: Sarah Taylor Silverwood

Art in the Bar: Arddangosfa 2021

Daphne

Mae Sarah Taylor Silverwood yn cyfuno animeiddio â llaw a cherflunwaith i herio'r ffordd y mae strwythurau straeon hanesyddol yn gallu siapio naratifau cymdeithasol cyfoes a chydberthnasau grym.

Yn ei harddangosfa, mae Sarah Taylor Silverwood yn ail-edrych ar chwedl Roegaidd glasurol Daphne ac Apollo. Mae'r animeiddiad yn archwilio ymgais Apollo i fynd ar drywydd Daphne, a sut mae hi'n dianc yn y pen draw drwy drawsnewid yn gorfforol. Yma, caiff golygfa hir yr helfa ei chrynhoi a'i hadrodd o'r newydd drwy'r animeiddiad a'r gosodwaith o liwiau golau sy'n eu cynnwys, gan godi cwestiynau ynghylch y llais, grym a'r corff.


Ynglŷn â'r artist

Mae gan Sarah Taylor Silverwood, sy'n gweithio gydag ystod o gyfryngau gan gynnwys animeiddio, serameg a phrint, ddiddordeb mewn arlunio ac iaith, a'r hanes maen nhw'n ei rannu. Mae hi'n aelod o gydweithfa Modern Clay a Feminists Work for Change.

Mae ei phrosiectau unigol diweddar yn cynnwys Comisiwn Taith Artistiaid Link and Shift, Prosiectau Eastside (2020), Crowd Show yn NN Contemporary (2018), comisiwn Multistory 2018, a phreswylfeydd yn Swyddfa Is-gennad Prydain yn Chicago a Phrifysgol Birmingham. Yn 2018, dyfarnwyd Cymrodoriaeth Feeney iddi am ei gwaith animeiddio.

Comisiynwyd Daphne gan The New Art Gallery Walsall yn 2019, ac fe deithiodd i Aspex, Portsmouth, rhwng mis Ionawr ac Ebrill 2020.

 

Prisiau:

FREE | AM DDIM

There is no need to book, and admission is free. 

Does dim angen archebu, ac mae mynediad am ddim.


Art in the Bar Opening Times: 

Mon – Sun, 9am – 10pm

Oriau Agor Celf yn Y Caffi: 

Llun – Sul, 9yb – 10yp

Tocynnau ac Amseroedd

  • Gwen 25 Meh , 12:00 yb