Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n lleoliad prysur ac mae’n bosib na fydd modd i ni ateb eich galwad yn syth.

Gadewch neges neu anfonwch e-bost at: enquiry@chapter.org

 

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf, newyddion ac yn dangos rhestrau i'ch mewnflwch.

 

Cofiwch fod y maes parcio ar gau o Dydd Mercher 4 - Dydd Sul 8 Awst. Mae yna sawl maes parcio arall yn ymyl, mae rhagor o wybodaeth yma.

GALLERY: Artes Mundi 9: Dineo Seshee Bopape

ORIEL: Artes Mundi 9: Dineo Seshee Bopape

Mae ymarfer eang Dineo Seshee Bopape yn ymdrin â syniadau cymdeithasol-wleidyddol o gof—o’r personol i waith ar y cyd, i’r hysbys a’r anhysbys—traethiad a chynrychiolaeth fel ffurfiau cydberthynol. Mae’n dangos obsesiwn gydag atgofion a sut gallai eiddo personol neu wrthrychau bob dydd fod yn arwyddocaol yn eu hanfod ac wedi’u gwreiddio mewn hanes y tu hwnt i’w defnydd dyddiol. Mae ei gwaith yn aml yn defnyddio ystod amrywiol o ddeunyddiau elfennol cyffredin fel pridd, briciau a phren gyda gwrthrychau a delweddau archifol, fideo a sain, i ddatblygu gosodiadau dwys a phwerus. Rhoddir ffurf ddiriaethol i ddeunyddiau fel pridd, aer neu ddŵr.

Mae Bopape wedi cynhyrchu cyfres o waith newydd y mae ei osodiad yn cysylltu lleoliadau yn Affrica ac UDA fel Coedwig Achimota, Accra, Ghana, afon James River, Richmond, Virginia ac afon Mississippi yn New Orleans. Mae clai a phridd o’r lleoedd hyn yn uno â chlai a phridd o’r Île de Gorée oddi ar arfordir Senegal yn Dakar—sy’n enwog fel man gadael yn Affrica ar gyfer masnach gaethwasiaeth Môr yr Iwerydd—i greu Master Harmoniser, casgliad o dros 1,000 o luniau. Mae’r gwaith hwn yn gweithio ochr yn ochr â (Nder brick) ___ in process (Harmonic Conversions) i weithredu fel teyrnged i’r aberth a brofodd menywod Nder yng Ngogledd Senegal er mwyn osgoi cael eu cymryd fel caethferched.

Cyflwynir pridd, gwrthrychau, lluniadau a sain mewn mannau gyda waliau wedi’u gorchuddio â golchiadau pridd o safleoedd sanctaidd Cymru. Wedi’i gyflwyno yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter, mae Gorree (cân): Thobela: harmonic conversions yn waith sain sy’n rhannol alargan, yn rhannol atgof, yn rhannol gydnabyddiaeth i gyndeidiau. Gan gysylltu lle, hanes ac yn ymestyn ar draws amser, ar y cyfan mae’r gweithiau hyn yn dwyn ynghyd y nefoedd a’r ddaear, y corfforol a’r metaffisegol, y personol a’r cyfunol, i leoliad i gydnabod ac adfer, gan greu awyrgylch grymus sy’n cwestiynu’r hyn sy’n mynd yn angof a’r hyn y dylid ei gofio.

Ynglŷn â'r artist
Mae Dineo Seshee Bopape, a anwyd ym 1981, De Affrica, yn byw ac yn gweithio yn Johannesburg. Fe’i cynrychiolir gan Oriel Sfeir-Semler, Beirut/Hamburg.

Ynglŷn ag Artes Mundi
Sefydliad celfyddydau rhyngwladol yw Artes Mundi, sy'n canfod, yn cydnabod ac yn cefnogi artistiaid gweledol cyfoes sy'n ymgysylltu â'r cyflwr dynol, realiti cymdeithasol, a'r profiad byw.

Artes Mundi yw gwobr gelf gyfoes fwyaf gwledydd Prydain, gyda £40,000 o arian yn wobr, a ddyfarnwyd yn flaenorol i Theaster Gates (2015), John Akomfrah (2017), ac Apichatpong Weerasethakul (2019).

Dewiswyd rhestr fer eleni gan reithgor yn cynnwys Cosmin Costinas, Cyfarwyddwr Gweithredol a Churadur Para Site, Hong Kong a Chyfarwyddwr Artistig Kathmandu Triennale 2020; Elvira Dyangani-Ose, Cyfarwyddwr oriel The Showroom yn Llundain; a Rachel Kent, Prif Guradur yr Amgueddfa Gelf Gyfoes, Sydney, Awstralia.

Rhagor o wybodaeth: www.artesmundi.org

Prisiau:

Entrance to Chapter Gallery is always free.

Mae mynediad i Oriel Chapter yn rhad ac am ddim bob amser. 


Gallery Opening Times: Tues – Sun, 11am – 5pm, closed Mondays

Oriau Agor Oriel: Mawrth – Sul, 11yb – 5yp, ar gau dydd Llun


Chapter Gallery is an international arts space that commissions, produces and presents contemporary visual and live art projects. We offer ambitious, challenging and wide-ranging programme of exhibitions, residencies, commissions and events by established Welsh and international artists.

Mae Oriel Chapter yn ofod celfyddydol rhyngwladol sy'n comisiynu, yn cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau yn y celfyddydau gweledol a byw. Rydym yn cynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol ac amrywiol o arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, comisiynau a digwyddiadau gan artistiaid sefydledig o Gymru ac o bedwar ban byd.

Tocynnau ac Amseroedd