Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

GALLERY: Artes Mundi 9: Dineo Seshee Bopape

ORIEL: Artes Mundi 9: Dineo Seshee Bopape

 

Mae ymarfer eang Dineo Seshee Bopape yn ymdrin â syniadau cymdeithasol-wleidyddol o gof—o’r personol i waith ar y cyd, i’r hysbys a’r anhysbys—traethiad a chynrychiolaeth fel ffurfiau cydberthynol. Mae’n dangos obsesiwn gydag atgofion a sut gallai eiddo personol neu wrthrychau bob dydd fod yn arwyddocaol yn eu hanfod ac wedi’u gwreiddio mewn hanes y tu hwnt i’w defnydd dyddiol. Mae ei gwaith yn aml yn defnyddio ystod amrywiol o ddeunyddiau elfennol cyffredin fel pridd, briciau a phren gyda gwrthrychau a delweddau archifol, fideo a sain, i ddatblygu gosodiadau dwys a phwerus. Rhoddir ffurf ddiriaethol i ddeunyddiau fel pridd, aer neu ddŵr.

Mae Bopape wedi cynhyrchu cyfres o waith newydd y mae ei osodiad yn cysylltu lleoliadau yn Affrica ac UDA fel Coedwig Achimota, Accra, Ghana, afon James River, Richmond, Virginia ac afon Mississippi yn New Orleans. Mae clai a phridd o’r lleoedd hyn yn uno â chlai a phridd o’r Île de Gorée oddi ar arfordir Senegal yn Dakar—sy’n enwog fel man gadael yn Affrica ar gyfer masnach gaethwasiaeth Môr yr Iwerydd—i greu Master Harmoniser, casgliad o dros 1,000 o luniau. Mae’r gwaith hwn yn gweithio ochr yn ochr â (Nder brick) ___ in process (Harmonic Conversions) i weithredu fel teyrnged i’r aberth a brofodd menywod Nder yng Ngogledd Senegal er mwyn osgoi cael eu cymryd fel caethferched.

Cyflwynir pridd, gwrthrychau, lluniadau a sain mewn mannau gyda waliau wedi’u gorchuddio â golchiadau pridd o safleoedd sanctaidd Cymru. Wedi’i gyflwyno yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter, mae Gorree (cân): Thobela: harmonic conversions yn waith sain sy’n rhannol alargan, yn rhannol atgof, yn rhannol gydnabyddiaeth i gyndeidiau. Gan gysylltu lle, hanes ac yn ymestyn ar draws amser, ar y cyfan mae’r gweithiau hyn yn dwyn ynghyd y nefoedd a’r ddaear, y corfforol a’r metaffisegol, y personol a’r cyfunol, i leoliad i gydnabod ac adfer, gan greu awyrgylch grymus sy’n cwestiynu’r hyn sy’n mynd yn angof a’r hyn y dylid ei gofio.

Ynglŷn â'r artist
Mae Dineo Seshee Bopape, a anwyd ym 1981, De Affrica, yn byw ac yn gweithio yn Johannesburg. Fe’i cynrychiolir gan Oriel Sfeir-Semler, Beirut/Hamburg

Prisiau:

Entrance to Chapter Gallery is always free.

Mae mynediad i Oriel Chapter yn rhad ac am ddim bob amser. 


Gallery Opening Times: Tues – Sun, 11am – 5pm, closed Mondays

Oriau Agor Oriel: Mawrth – Sul, 11yb – 5yp, ar gau dydd Llun


Chapter Gallery is an international arts space that commissions, produces and presents contemporary visual and live art projects. We offer ambitious, challenging and wide-ranging programme of exhibitions, residencies, commissions and events by established Welsh and international artists.

Mae Oriel Chapter yn ofod celfyddydol rhyngwladol sy'n comisiynu, yn cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau yn y celfyddydau gweledol a byw. Rydym yn cynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol ac amrywiol o arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, comisiynau a digwyddiadau gan artistiaid sefydledig o Gymru ac o bedwar ban byd.

Tocynnau ac Amseroedd