Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

GALLERY: Artes Mundi 9

ORIEL: Artes Mundi 9

Arddangosfa 2021

Rydym wrth ein bodd i fod yn leoliad partner ar gyfer arddangosfa a gwobr rhyngwladol Artes Mundi pan fydd yn cael ei gynnal nesaf.

Mae’r rhestr fer o chwe artist wedi’i dethol o blith dros 700 o enwebiadau a gyflwynwyd gan 90 o wledydd. Mae Rhestr Fer Artes Mundi 9 yn cynnwys: Firelei Báez (Y Weriniaeth Ddominicaidd), Dineo Seshee Bopape (De Affrica), Meiro Koizumi (Japan), Beatriz Santiago Muñoz (Puerto Rico), Prabhakar Pachpute (India) a Carrie Mae Weems (Yr Unol Daleithiau). 

Cynhelir Artes Mundi 9 o 13 Chwefror tan 6 Mehefin 2021 yng Nghaerdydd, ar draws tair canolfan, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter a g39. Ar gyfer y rhifyn yma, cyhoeddir enillydd Gwobr Artes Mundi 9 cyn agor yr arddangosfa 11 Chwefror yn hytrach na thua diwedd yr arddangosfa fel y digwyddai yn y gorffennol.

Artes Mundi sy’n cyflwyno prif wobr celfyddyd gyfoes ryngwladol y DU ac mae’n safonwr pwysig o ran cyfnewid diwylliannol rhwng y DU a’r gymuned celfyddydau gweledol ryngwladol. Wrth ddwyn ynghyd arddangosfa eilflwydd sylweddol sy’n cynnwys rhai o artistiaid cyfoes enwocaf y byd, mae Artes Mundi 9 yn argoeli cynnig y cyfle gorau un i weld celfyddyd gyfoes ryngwladol yn y DU sy’n ymdrin â syniadau a materion sy’n fwyfwy arwyddocaol o dan ein hamgylchiadau presennol. 

 

About Artes Mundi

Sefydliad celfyddydol a chanddo ffocws rhyngwladol yw Artes Mundi sy’n adnabod, yn cydnabod ac yn cefnogi artistiaid gweledol cyfoes sy’n ymgysylltu â’r cyflwr dynol, realiti gymdeithasol a phrofiad y mae pobl wedi byw drwyddo.

Artes Mundi yw gwobr gelf gyfoes fwyaf gwledydd Prydain, gyda £40,000 o arian yn wobr, a ddyfarnwyd yn flaenorol i Theaster Gates (2015), John Akomfrah (2017), ac Apichatpong Weerasethakul (2019).

Dewiswyd rhestr fer eleni gan reithgor yn cynnwys Cosmin Costinas, Cyfarwyddwr Gweithredol a Churadur Para Site, Hong Kong a Chyfarwyddwr Artistig Kathmandu Triennale 2020; Elvira Dyangani-Ose, Cyfarwyddwr Oriel The Showroom yn Llundain; a Rachel Kent, Prif Guradur yr Amgueddfa Gelf Gyfoes, Sydney, Awstralia. 

Mwy gwybodaeth: www.artesmundi.org

undefined

Prisiau:

Entrance to Chapter Gallery is always free.

Mae mynediad i Oriel Chapter yn rhad ac am ddim bob amser. 


Gallery Opening Times: Tues – Sun, 11am – 5pm, closed Mondays

Oriau Agor Oriel: Mawrth – Sul, 11yb – 5yp, ar gau dydd Llun


Chapter Gallery is an international arts space that commissions, produces and presents contemporary visual and live art projects. We offer ambitious, challenging and wide-ranging programme of exhibitions, residencies, commissions and events by established Welsh and international artists.

Mae Oriel Chapter yn ofod celfyddydol rhyngwladol sy'n comisiynu, yn cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau yn y celfyddydau gweledol a byw. Rydym yn cynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol ac amrywiol o arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, comisiynau a digwyddiadau gan artistiaid sefydledig o Gymru ac o bedwar ban byd.

Tocynnau ac Amseroedd

  • Sad 13 Chw 2021 , 12:00 yb