Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

GALLERY: Garth Evans: But, Hands Have Eyes

GALLERY: Garth Evans: But, Hands Have Eyes

But, Hands Have Eyes: Sculpture from Six Decades

Rhagddangosiad Dydd Gwener 13 Medi, 6 - 8pm

Mae gwaith Garth Evans yn ganolog i hanes cerflunwaith Prydain. Mae ei arfer wedi’i ddiffinio i raddau helaeth gan ei ddefnydd o ffurfiau geometrig ac anghymesur, a’i ymrwymiad i ddeunyddiau syml bob dydd. Mae Garth yn adnabyddus am greu gwaith sy’n pontio rhwng moderniaeth y chwedegau a’r gwaith telynegol a ddilynodd a oedd yn arbrofi ag ystod ehangach o ddeunyddiau.

Drwy arbrofi â photensial maint, pwysau, cyfrwng a ffurf, mae Garth yn ymdrin â’i waith mewn modd ffurfiol a chysyniadol. Mae diddordeb ganddo mewn herio ffiniau sefydledig, ac o ganlyniad caiff ei gerfluniau eu creu o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys serameg, dur, lledr a ffibr gwydrog. Yn ôl
Garth, mae llawer o’i waith, hyd yn oed ar ei fwyaf haniaethol, yn ‘sbarduno ac yn cynnwys atgofion penodol’. Yn y pen draw, mae gwaith Garth Evans yn amwys, yn aml-wynebog ac yn hollol wreiddiol.

Mae’r arddangosfa yma, sef arddangosfa gyntaf Garth yng Nghymru ers y saithdegau, yn cynnwys gweithiau o’r chwedegau hyd heddiw.

Gyda chefnogaeth gan Sefydliad Henry Moore

 

Ynglŷn â’r Artist

Ganwyd Garth Evans yn Swydd Gaer ym 1934. Roedd ei daid o Gaerdydd, a magwyd ei fam ym Mhen-coed, ac yno y treuliodd Garth ei hafau bob blwyddyn. Aeth Garth ymlaen i astudio cerflunio yn Ysgol Celf Gain Slade, Llundain ac mae’n byw ac yn gweithio bellach yn Ne Ddwyrain Connecticut, Unol Daleithiau America.

Ers y chwedegau, mae Garth wedi arddangos ei waith ledled gwledydd Prydain ac Unol Daleithiau America, gan gynnwys yn yr arddangosfeydd grŵp dylanwadol British Sculpture ‘72, Academi Frenhinol y Celfyddydau, Llundain (1972) a The Condition of Sculpture, Oriel Hayward, Llundain (1975). Yn 2013, curadodd yr artist Richard Deacon arddangosfa arolwg Garth Evans ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog.

Mae ei waith i’w weld mewn nifer o gasgliadau, yn cynnwys y Tate; yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan, Efrog Newydd; yr Amgueddfa Celfyddydau Modern, Efrog Newydd; Amgueddfa Fictoria ac Albert, a’r  Amgueddfa Brydeinig.

 

Prisiau:

Entrance to Chapter Gallery is always free.

Mae mynediad i Oriel Chapter yn rhad ac am ddim bob amser. 


 

Chapter Gallery is an international arts space that commissions, produces and presents contemporary visual and live art projects.

We offer ambitious, challenging and wide-ranging programme of exhibitions, residencies, commissions and events by established Welsh and international artists.

Gallery Opening Times

Tue / Wed / Sat / Sun 12-6pm
Thu / Fri 12-8pm
Closed Monday 


 

Mae Oriel Chapter yn ofod celfyddydol rhyngwladol sy'n comisiynu, yn cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau yn y celfyddydau gweledol a byw.

Rydym yn cynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol ac amrywiol o arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, comisiynau a digwyddiadau gan artistiaid sefydledig o Gymru ac o bedwar ban byd.

Oriel ar agor

Maw / Mer / Sad / Sul 12-6pm
Iau / Gwe 12-8pm
Ar gau ar dydd Llun 


 

Tocynnau ac Amseroedd