Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
GALLERY: Garth Evans: But, Hands Have Eyes

GALLERY: Garth Evans: But, Hands Have Eyes

But, Hands Have Eyes: Sculpture from Six Decades

Rhagddangosiad Dydd Gwener 13 Medi, 6 - 8pm

Mae gwaith Garth Evans yn ganolog i hanes cerflunwaith Prydain. Mae ei arfer wedi’i ddiffinio i raddau helaeth gan ei ddefnydd o ffurfiau geometrig ac anghymesur, a’i ymrwymiad i ddeunyddiau syml bob dydd. Mae Garth yn adnabyddus am greu gwaith sy’n pontio rhwng moderniaeth y chwedegau a’r gwaith telynegol a ddilynodd a oedd yn arbrofi ag ystod ehangach o ddeunyddiau.

Drwy arbrofi â photensial maint, pwysau, cyfrwng a ffurf, mae Garth yn ymdrin â’i waith mewn modd ffurfiol a chysyniadol. Mae diddordeb ganddo mewn herio ffiniau sefydledig, ac o ganlyniad caiff ei gerfluniau eu creu o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys serameg, dur, lledr a ffibr gwydrog. Yn ôl
Garth, mae llawer o’i waith, hyd yn oed ar ei fwyaf haniaethol, yn ‘sbarduno ac yn cynnwys atgofion penodol’. Yn y pen draw, mae gwaith Garth Evans yn amwys, yn aml-wynebog ac yn hollol wreiddiol.

Mae’r arddangosfa yma, sef arddangosfa gyntaf Garth yng Nghymru ers y saithdegau, yn cynnwys gweithiau o’r chwedegau hyd heddiw.

Gyda chefnogaeth gan Sefydliad Henry Moore

 

Ynglŷn â’r Artist

Ganwyd Garth Evans yn Swydd Gaer ym 1934. Roedd ei daid o Gaerdydd, a magwyd ei fam ym Mhen-coed, ac yno y treuliodd Garth ei hafau bob blwyddyn. Aeth Garth ymlaen i astudio cerflunio yn Ysgol Celf Gain Slade, Llundain ac mae’n byw ac yn gweithio bellach yn Ne Ddwyrain Connecticut, Unol Daleithiau America.

Ers y chwedegau, mae Garth wedi arddangos ei waith ledled gwledydd Prydain ac Unol Daleithiau America, gan gynnwys yn yr arddangosfeydd grŵp dylanwadol British Sculpture ‘72, Academi Frenhinol y Celfyddydau, Llundain (1972) a The Condition of Sculpture, Oriel Hayward, Llundain (1975). Yn 2013, curadodd yr artist Richard Deacon arddangosfa arolwg Garth Evans ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog.

Mae ei waith i’w weld mewn nifer o gasgliadau, yn cynnwys y Tate; yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan, Efrog Newydd; yr Amgueddfa Celfyddydau Modern, Efrog Newydd; Amgueddfa Fictoria ac Albert, a’r  Amgueddfa Brydeinig.

Prisiau:

Free admission, no booking required

Tocynnau ac Amseroedd

  • Sad 14 Medi , 12:00 am