Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

GALLERY: Joy Labinjo: Ode to Olaudah Equiano

ORIEL: Joy Labinjo: Ode to Olaudah Equiano

Mae Chapter yn falch o arddangos gwaith newydd gan yr artist o Brydain, Joy Labinjo. Dyma ei harddangosfa sefydliadol gyntaf yng Nghymru, ac mae’n cynnwys casgliad o baentiadau sy’n cyflwyno cyfansoddiadau ffres a thrawiadol o liw, patrwm, a motiffau – nodweddion allweddol yn ei gwaith. Yn ei hanfod, wrth galon ei harfer mae diddordeb beiddgar mewn adrodd straeon.

Mae Ode to Olaudah Equiano yn dilyn diddordeb cyd-destunol i ganoli bywydau unigolion a chymunedau Duon o Brydain cyn yr 20fed ganrif. Gan ddefnyddio archifau a chasgliadau hanesyddol, mae’r corff newydd o baentiadau yn rhoi llwyfan i unigolion nodedig a llai hysbys.

Yn dilyn ymlaen o gorff o waith a ddatblygwyd yn 2020 a fu’n edrych ar yr aristocrat Sarah Forbes Bonetta (1843-1880), ac cyfoeswyr Duon dienw eraill, dechreuodd Labinjo ddysgu am ffigurau fel yr awdur a’r ymgyrchydd diddymu caethwasiaeth Olaudah Equiano (1745-1797) a’i hunangofiant ‘The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa, the African’. Y llyfr yma – sef un o’r cyntaf yn Ewrop gan awdur Du Affricanaidd – a stori ryfeddol ei fywyd, yw’r man cychwyn ar gyfer yr arddangosfa yma. 

Yr hyn a darodd Labinjo wrth ddarllen am Equiano, Ignatius Sancho (1729-1780) a Phillis Wheately (1753-1784), oedd bod eu teuluoedd a bywydau eu cyfoeswyr Duon ym Mhrydain yn absennol i raddau helaeth o adroddiadau darluniadol o fywyd cymdeithasol a diwylliannol y cyfnod. Mae’r corff yma o weithiau yn ceisio cydosod rhai o’r hanesion coll yna: portreadau personol, gwrthrychau domestig, dillad, a chynrychioliadau o’u teithiau o Affrica i Brydain, i ailgyflwyno eu straeon yn yr 21ain Ganrif. 

Darllen testun gan Orlando Reade yma.

Ynglŷn â'r artist 

Cafodd Joy Labinjo Wobr Gelf Woon yn 2017. Mae ei chomisiwn clodwiw ‘5 more minutes’, ar gyfer Gorsaf Danddaearol Brixton yn Llundain, i’w weld tan fis Tachwedd 2022. Ymhlith ei harddangosiadau diweddar, mae: Tiwani Contemporary, Lagos, Nigeria (2022); Amgueddfa Celf Gyfoes Affricanaidd Al Maaden (MACAAL), Marrakech, Moroco (2021); yr Academi Frenhinol, Llundain, Lloegr ac Oriel Breeder, Athens, Gwlad Groeg (ill dau yn 2020); Canolfan Celf Gyfoes Baltic, Gateshead, Lloegr (2019); Bloc Projects, Sheffield, Lloegr (2019); Tiwani Contemporary, Llundain, Lloegr, (2018); Oriel North, Newcastle upon Tyne, Lloegr (2018), Cafe Gallery Projects, Llundain, Lloegr,  Oriel Bonington, Nottingham, Lloegr ac Oriel Morley, Llundain, Lloegr (oll yn 2018), a Baltic 39, Newcastle upon Tyne, Lloegr (2017). 

Darllen testun gan Orlando Reade yma.

undefinedundefined

Prisiau:

Entrance to Chapter Gallery is always free.

Mae mynediad i Oriel Chapter yn rhad ac am ddim bob amser. 


Gallery Opening Times: Tues – Sun, 11am – 5pm, closed Mondays

Oriau Agor Oriel: Mawrth – Sul, 11yb – 5yp, ar gau dydd Llun


Audio Description Tour: ENGLISH / CYMRAEG 


Chapter Gallery is an international arts space that commissions, produces and presents contemporary visual and live art projects. We offer ambitious, challenging and wide-ranging programme of exhibitions, residencies, commissions and events by established Welsh and international artists.

Mae Oriel Chapter yn ofod celfyddydol rhyngwladol sy'n comisiynu, yn cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau yn y celfyddydau gweledol a byw. Rydym yn cynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol ac amrywiol o arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, comisiynau a digwyddiadau gan artistiaid sefydledig o Gymru ac o bedwar ban byd.

Tocynnau ac Amseroedd