Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

GALLERY: Mel Brimfield: From This World, To That Which Is To Come

ORIEL: Mel Brimfield: From This World, To That Which Is To Come

Gan fenthyg ei deitl o Daith y Pererin gan John Bunyan, mae From This World, To That Which Is To Come yn defnyddio'r bererindod ffuglennol enwog fel dameg am gwymp iechyd meddwl a thaith ofidus at adferiad.

Yn cynnwys gwaith sy'n amrywio o'r tywyll a doniol i'r syfrdanol a chadarnhaol, mae'r arddangosfa'n archwiliad aml-gyfrwng – gosodiadau sain, cerflunwaith, ffilmiau – o natur gymhleth a bregus y meddwl dynol. Mae'r artist yn archwilio'r rôl rymus y mae iechyd meddwl yn ei chwarae yn ein bywydau bob dydd. Mae Chapter yn archwilio'r thema yma ar draws ei rhaglen artistig yn ystod gwanwyn 2020.

Yr arddangosfa unigol graddfa fawr yma yn Chapter yw arddangosfa gyntaf Mel Brimfield yng Nghymru, ac mae'n cynnwys tri darn o waith sylweddol.

Stand   Cywaith gyda'r gyfansoddwraig Gwyneth Herbert sy'n archwilio gwerth a hygyrchedd creadigrwydd wrth drin salwch meddwl. Mae'r darn sain epig 16 sianel yma yn seiliedig ar recordiad eithriadol o glaf hirdymor yn adrodd barddoniaeth.

Ungeziefer   Yn y gwaith doniol a thywyll yma, mae artist lleisio anffodus mewn stiwdio recordio yn ceisio recordio llyfr sain cryno o Metamorphosis gan Franz Kafka (nofel a ddehonglir gan rai fel cofnod o episod seicotig).

Xenobath   Mae'r darn dwys yma, sy'n cynnwys monolog deuglust barddonol a haid o leisiau'n pendilio, yn archwilio disgrifiadau o'r cyflyrau newidiol a gaiff eu cysylltu'n aml â seicosis, fel clywed lleisiau a rhithiau gweledol.

Comisiynwyd Stand gan Kelham Island Museum, Sheffield, a bydd hefyd yn teithio i The Tetley yn Leeds.

Rhagddangosiad: Dydd Gwener 20 Mawrth, 6-8pm

 


Ynglŷn â'r Artist

Mae arfer celfyddydol gweledol bywiog ac amrywiol Mel Brimfield yn defnyddio dulliau adloniant prif ffrwd a theatraidd i archwilio ffiniau celfyddyd perfformio yn yr 20fed a'r 21ain Ganrif. Mae ei gwaith yn benllanw cywaith dwys gyda chast newidiol o actorion, cyfansoddwyr, cerddorion, dylunwyr, coreograffwyr, dawnswyr a chantorion, ac mae'r canlyniad yn gyfuniad o waith ffotograffaidd, ffilm a pherfformiad byw graddfa fawr.

Prisiau:

Entrance to Chapter Gallery is always free.

Mae mynediad i Oriel Chapter yn rhad ac am ddim bob amser. 


Chapter Gallery is an international arts space that commissions, produces and presents contemporary visual and live art projects.

We offer ambitious, challenging and wide-ranging programme of exhibitions, residencies, commissions and events by established Welsh and international artists.


Mae Oriel Chapter yn ofod celfyddydol rhyngwladol sy'n comisiynu, yn cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau yn y celfyddydau gweledol a byw.

Rydym yn cynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol ac amrywiol o arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, comisiynau a digwyddiadau gan artistiaid sefydledig o Gymru ac o bedwar ban byd.

Tocynnau ac Amseroedd

  • Maw 18 Awst , 12:00 am