Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ni'n ar gau tan 9 Tachwedd. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

GALLERY: Mel Brimfield: From This World, To That Which Is To Come

ORIEL: Mel Brimfield: From This World, To That Which Is To Come

Maw 18 Awst 2020 - Sul 10 Ion 2021

Mae teitl yr arddangosfa yn dod o lyfr John Bunyan o 1678, Taith y Pererin, a ysgrifennwyd gan yr anghydffurfiwr Piwritanaidd pan oedd yng Ngharchar Bedford. Yn y naratif, wrth i Bunyan gysgu mae'n breuddwydio am Christian, cymeriad pobun duwiol sy'n gadael ei deulu a Dinas Dinistr i deithio i'r Ddinas Nefolaidd ac at iachawdwriaeth. Mae Mel Brimfield, a anwyd yn Bedford, yn defnyddio'r bererindod ffuglennol enwog yma fel dameg fras am gwymp iechyd meddwl a thaith ofidus at adferiad, dan warchae grymoedd difrïol go iawn a dychmygol o bob cyfeiriad.

Mae darnau ffilm a monologau sain wedi'u sgriptio yn cael eu llwyfannu ymhlith setiau ac offer theatr, sy'n troi'r ymwelwyr yn gynulleidfa ac yn berfformwyr mewn cyfres o orsafoedd gwrando fel delweddau llonydd. Yn yr Ungeziefer doniol a thywyll, mae artist lleisio anffodus yn ceisio recordio llyfr sain cryno o Metamorphosis gan Franz Kafka, ac nid yw'r gwas-gynhyrchydd diflas yn sylwi ar heclo gan gast o leisiau'n sgrechian corws o anghymeradwyaeth. Mae Xenobath yn dechrau fel log detectif o ymgyrch oruchwylio, cyn ymdoddi'n fonolog deuglust barddonol – yn rhithwelediad torfol wedi'i gyfleu gan haid o leisiau'n pendilio. Mae effaith arallu diffyg gwybyddol a chanfyddiadol yn cyseinio drwy'r corff o waith a gaiff ei arddangos.

Hygyrchedd a gwerth creadigrwydd i bobl unig yw pwnc a dull STAND, a gynhyrchwyd ar y cyd â'r gyfansoddwraig Gwyneth Herbert. Mae'r darn sain 16 sianel epig yng nghanol y sioe yn uno ac yn amlygu sefydliadau ar draws Prydain sy'n cynnig cyfleoedd hanfodol i gymdeithasu drwy weithgarwch cymunedol er mwyn cefnogi llesiant ac adferiad ar adeg o doriadau llymder trychinebus i wasanaethau iechyd meddwl. Mae'r cyfansoddiad corawl cymhleth yn gefndir i recordiad eithriadol o glaf hirdymor yn Ysbyty Bethlem yn adrodd barddoniaeth, a gofnodwyd gan Mel Brimfield fel rhan o flwyddyn o ymchwil yn yr Uned Seicosis Genedlaethol a Sefydliad Seiciatreg, Seicoleg a Niwrowyddoniaeth Coleg King's. Yng nghanol platfform 15 ochr a baentiwyd yn fanwl â llaw, daw'r adroddiad gan uchelseinydd sy'n rhan o goeden o ddail aur â channoedd o gerrig rhannol-ddrudfawr yn hongian oddi arni. Mae cylch o 15 cadair wedi'u gosod o gwmpas y cerflun; pob un ohonynt wedi'u dylunio'n unigol a'u hadeiladu gan wahanol ganghennau o Men's Shed Cymru a Men's Shed UK mewn cydweithrediad agos â Mel, gan ymgorffori gwaith naddu, argaenwaith, mosaig, turnio pren, clytwaith, a gwydr lliw. Mae uchelseinydd wedi'i ymgorffori i bob cadair, sy'n adrodd rhannau o'r cyfansoddiad cymhleth aml-sianel, wedi'u perfformio gan aelodau o More Than Just a Choir o Harrow. Mae STAND yn alwad i frwydr; mae'n fawlgan ddathliadol i rym gweithredu ar y cyd mewn byd cynyddol ansefydlog, gan hyrwyddo empathi a pherthynas i gyferbynnu ag ofn ac eiddilwch.

Comisiynwyd Stand gan Kelham Island Museum, Sheffield, a bydd hefyd yn teithio i The Tetley yn Leeds.

Rhagddangosiad: Dydd Gwener 20 Mawrth, 6-8pm

 


Ynglŷn â'r Artist

Mae arfer celfyddydol gweledol bywiog ac amrywiol Mel Brimfield yn defnyddio dulliau adloniant prif ffrwd a theatraidd i archwilio ffiniau celfyddyd perfformio yn yr 20fed a'r 21ain Ganrif. Mae ei gwaith yn benllanw cywaith dwys gyda chast newidiol o actorion, cyfansoddwyr, cerddorion, dylunwyr, coreograffwyr, dawnswyr a chantorion, ac mae'r canlyniad yn gyfuniad o waith ffotograffaidd, ffilm a pherfformiad byw graddfa fawr.

Prisiau:

Entrance to Chapter Gallery is always free.

Mae mynediad i Oriel Chapter yn rhad ac am ddim bob amser. 


Gallery Opening Times: Tues – Sun, 11am – 5pm, closed Mondays

Oriau Agor Oriel: Mawrth – Sul, 11yb – 5yp, ar gau dydd Llun


Chapter Gallery is an international arts space that commissions, produces and presents contemporary visual and live art projects. We offer ambitious, challenging and wide-ranging programme of exhibitions, residencies, commissions and events by established Welsh and international artists.

Mae Oriel Chapter yn ofod celfyddydol rhyngwladol sy'n comisiynu, yn cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau yn y celfyddydau gweledol a byw. Rydym yn cynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol ac amrywiol o arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, comisiynau a digwyddiadau gan artistiaid sefydledig o Gymru ac o bedwar ban byd.

Tocynnau ac Amseroedd