Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn debyg i lawer o’n cyfoedion yn y diwydiant lletygarwch, rydyn ni’n profi prinder staff. Er ein bod ni’n gwneud popeth allwn ni i gynnig y fwydlen lawn, mae’n bosib y bydd angen i ni leihau’r cynnig ar adegau. Darllen y diweddaraf yma.

LIGHTBOX: Artes Mundi 9: Carrie Mae Weems

LIGHTBOX: Artes Mundi 9: Carrie Mae Weems

Carrie Mae Weems yw un o artistiaid cyfoes Americanaidd mwyaf dylanwadol ein hoes, ac ers dros 30 mlynedd mae hi wedi bod yn defnyddio ei gwaith i ymchwilio ac i ganolbwyntio ar y materion difrifol mae Americanwyr Affricanaidd yn eu hwynebu, gan ganolbwyntio ar deulu, perthnasau, hunaniaeth ddiwylliannol, rhywiaeth, dosbarth, systemau gwleidyddol, a goblygiadau grym. Yn fwy diweddar, mae'n ystyried bod ei gwaith yn siarad y tu hwnt i'r profiad uniongyrchol o fod yn Ddu, i gwmpasu cymhlethdod dealltwriaeth, cynhwysiant cymdeithasol a gwybodaeth ehangach pobl. 

Yn y Lightbox a'r Caffi Bar, mae dau ddarn bwrdd poster graddfa fawr a detholiad o bosteri o ymgyrch gelf gyhoeddus ddiweddar a pharhaus Weems, sef RESIST COVID TAKE 6! Mae'r gwaith yma'n canolbwyntio ar y pandemig byd-eang sy'n dal i effeithio arnon ni i gyd, a'i effaith ar bobl groenliw yn benodol. Mae ei delweddau a'i thestun yn cyfuno yma i anelu tuag at ddyfodol mwy gobeithiol.

Ynglŷn â'r artist
Mae Carrie Mae Weems, a anwyd yn Unol Daleithiau America yn 1953, yn byw ac yn gweithio yn Syracuse ac Efrog Newydd. Caiff ei chynrychioli gan Oriel Jack Shainman, Efrog Newydd, a Galerie Barbara Thumm, Berlin.

Ynglŷn ag Artes Mundi
Sefydliad celfyddydau rhyngwladol yw Artes Mundi, sy'n canfod, yn cydnabod ac yn cefnogi artistiaid gweledol cyfoes sy'n ymgysylltu â'r cyflwr dynol, realiti cymdeithasol, a'r profiad byw.

Artes Mundi yw gwobr gelf gyfoes fwyaf gwledydd Prydain, gyda £40,000 o arian yn wobr, a ddyfarnwyd yn flaenorol i Theaster Gates (2015), John Akomfrah (2017), ac Apichatpong Weerasethakul (2019).

Dewiswyd rhestr fer eleni gan reithgor yn cynnwys Cosmin Costinas, Cyfarwyddwr Gweithredol a Churadur Para Site, Hong Kong a Chyfarwyddwr Artistig Kathmandu Triennale 2020; Elvira Dyangani-Ose, Cyfarwyddwr oriel The Showroom yn Llundain; a Rachel Kent, Prif Guradur yr Amgueddfa Gelf Gyfoes, Sydney, Awstralia.

Rhagor o wybodaeth: www.artesmundi.org

 

undefined

 

undefined

Prisiau:

FREE | AM DDIM

This artwork is displayed at the entrance to Chapter, on the front of our building

Mae'r gwaith celf yma i'w weld ar flaen ein hadeilad, wrth fynedfa Chapter

Tocynnau ac Amseroedd