Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
LIGHTBOX: Rachel Maclean: Spite Your Face

LIGHTBOX: Rachel Maclean: Spite Your Face

Gwe 19 Hyd 2018 - Maw 31 Maw 2020

Ffantasia ffilm 37 munud ofidus o finiog yw Spite Your Face, gan yr artist o'r Alban, Rachel Maclean. Yn seiliedig ar Anturiaethau Pinocchio, y chwedl Eidalaidd sy'n sôn am anturiaethau'r pyped-fachgen bach y mae ei drwyn yn tyfu bob tro mae'n dweud celwydd, mae ail-gread tywyll Rachel Maclean yn hollol wahanol i Disney yn ei bortread o greulondeb trachwantus.

Mae Rachel yn canolbwyntio ar gynnydd a chwymp Pic, bachgen mewn shel-siwt sy'n prynu ei ffordd i fyd hudol moethus o hyfrydwch cyfareddol, cyn darganfod bod ei ffordd foethus o fyw i gyd ar gredyd, ac wedi'i seilio ar gelwydd gwan.

Dangoswyd y ffilm yn Chapter rhwng mis Hydref 2018 a mis Ionawr 2019, a chreodd yr artist y gwaith celf enfawr yma ar gyfer ein cyntedd, gan gyhoeddi i ymwelwyr a'r rhai sy'n cerdded heibio fel ei gilydd bod y cymeriad canolog, Pic, wedi cyrraedd. Er bod yr arddangosfa yn ein horiel wedi cau erbyn hyn, bydd Pic yn aros gyda ni am ychydig yn hirach.

Os hoffech ddysgu mwy am y ffilm, gofynnwch i aelod o staff yr Oriel.

 

Ynglŷn â'r artist

Artist o Glasgow yw Rachel Maclean (ganwyd ym 1987 yng Nghaeredin, yr Alban). Gan weithio'n bennaf gyda lluniau sy'n symud, mae Rachel wedi cael llwyddiant sylweddol yn ddiweddar, gydag arddangosfeydd nodedig yn HOME, Manceinion, a Tate Prydain yn 2016.

Ar ôl graddio o Goleg Celf Caeredin, daeth ei gwaith i sylw'r cyhoedd yn New Contemporaries 2009. Aeth ymlaen i ennill Gwobr Margaret Tait yn 2013, mae hi wedi bod ar restr fer Gwobr Jarman ddwywaith, a chafodd lawer o sylw am Feed Me (2015) yn y British Art Show 8.

Ymhlith ei harddangosiadau diweddar mae: Spite Your Face (2017-18), Oriel Talbot Rice, Caeredin; Wot u :-) about? (2016), HOME, Manceinion a Tate Britain, Llundain; We Want Data (2016), Artpace San Antonio, Texas; Feed Me (2015), British Art Show 8; Ok, You’ve Had Your Fun, Casino Luxembourg (2015); Please, Sir…, Rowing, Llundain (2014); The Weepers, Comar, Mull (2014); Happy & Glorious, CCA, Glasgow (2014), yn rhan o Generation, 25 Mlynedd o Gelf Gyfoes yn yr Alban. Mae ei dangosiadau diweddar yn cynnwys: Gŵyl Ffilmiau a Lluniau Symud Alchemy (2017); Biennale Kochi-Muziris, India (2016); TECHSTYLE Cyfres 1.0: Ariadne’s Thread yn MILL 6, Hong Kong (2016); Gŵyl Ffilmiau Athen a Lwcsembwrg (2016); Moving Pictures, British Council a Film London (2015-16); Gŵyl Impakt, Utrecht, Yr Iseldiroedd (2014).

 

Prisiau:

Free | Am ddim

Tocynnau ac Amseroedd