Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Untitled Sculpture, Garth Evans

Untitled Sculpture, Garth Evans

Ym 1972, creodd Garth Evans gerflun graddfa fawr a osodwyd yn yr Aes yng nghanol dinas Caerdydd am gyfnod o chwe mis, fel rhan o brosiect Cerfluniau Dinesig Peter Stuyvesant lle gosodwyd 16 darn newydd o waith yng nghanol wyth dinas ledled Prydain. Roedd y prosiect yn bennod nodedig a oedd yn torri tir newydd yn hanes celf gyhoeddus ac ymgysylltiad cymdeithasol.

Dewisodd Garth Gaerdydd yn lleoliad i'w waith, gan fod ganddo gysylltiadau teuluol cryf iawn gyda Chymru, ac roedd hanesion ei daid am ei gyfnod fel glöwr yn ddylanwadol iawn ar ffurf y cerflun – sy'n ymdebygu i siâp morthwyl ac i dwnnel glofa mor ddu â'r glo.

"Magwyd fy mam ym mhentref bach glofaol Pencoed, ac roedd fy nhaid a brodyr fy mam yn lowyr yn yr ardal. Fel plentyn, treuliais hafau yn ne-ddwyrain Cymru, ac mae gen i atgofion byw o wrando ar fy ewythrod a dynion eraill yn siarad am eu bywydau o dan y ddaear, yn y tywyllwch. Ro'n i eisiau gwneud rhywbeth ro'n i'n teimlo oedd â chysylltiad â diwydiannau glo a dur de-ddwyrain Cymru." 

Garth Evans

Ar ôl y prosiect, symudwyd y cerflun i Swydd Gaerlŷr, ac yno mae wedi cael ei esgeuluso a'i guddio rhag y cyhoedd ers hynny.

Yn dilyn ymgyrch cyllido torfol lwyddiannus gyda chefnogaeth Art Happens gydag Art Fund, mae rhoddion hael y cyhoedd wedi'n galluogi ni i gynnal y gwaith adfer arbenigol yr oedd mawr ei angen arno.

Mewn prosiect unigryw, byddwn nawr yn dychwelyd y gwaith i'w leoliad gwreiddiol am chwe mis, bron i hanner canrif ar ôl iddo gael ei weld am y tro cyntaf.

Bydd y cerflun yn cael ei osod yn yr Aes, ac ar gael i'r cyhoedd ei weld o Medi ymlaen.

Prisiau:

FREE | AM DDIM

Tocynnau ac Amseroedd