Carry on Screaming

Carry on Screaming: Chuck Chuck Baby (15)

  • 1h 41m

£7 - £9

Nodweddion

  • Hyd 1h 41m
  • Math Film

Cymru | 2023 | 101’ | tystysgrif i’w chadarnhau | Janis Pugh | Louise Brealey, Celyn Jones, Sorcha Cusack, Annabel Scholey

Mae Helen yn byw gyda’i chyn-ŵr, ei gariad 20 oed, eu babi newydd – a’i fam, Gwen, sy’n marw. Mae ei bywyd yn galed, ac fel pob menyw arall y mae’n gweithio gyda nhw yn y ffatri ieir leol, mae’n gwasanaethu’r cloc. Mae’n byw i fwynhau chwerthin gyda’i ffrindiau yn y gwaith, i ofalu am Gwen, a cherddoriaeth. Pan fydd Joanne, y ferch roedd hi’n arfer ei charu’n gyfrinachol yn yr ysgol, yn dod yn ôl i’r dre, mae byd Helen yn cael ei droi ben i waered.

Gyda sesiwn holi ac ateb gyda Janis Pugh dydd Gwener 19 Gorffennaf

Helen’s life in the factory is upended by the return of an old friend.

Rhaghysbysebion a chlipiau

Bob bore Gwener

Dewch â’ch babi i’n dangosiadau ffilm wythnosol o ffilmiau newydd.

Mynediad am ddim i fabanod, amgylchedd ymlaciol, heb angen poeni am darfu - mae ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid sydd â babanod o dan flwydd oed.

Cofiwch: Dim baban, dim mynediad!

Share

Times & Tickets

Key

  • DS Disgrifiadau Sain Saesneg ar gael
  • BABI Rhiant a Babi
  • IM Is-deitlau Meddal