Film

Carry on Screaming: Orlando, My Political Biography (12A)

  • 1h 39m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 39m
  • Math Film

Nodwch: Dim babi, dim mynediad!

Mae ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch bob bore Gwener. Maen nhw’n caniatáu i rieni neu ofalwyr â phlentyn o dan flwydd oed weld ffilm heb orfod poeni am amharu ar eraill, a gydag addasiadau i’r amgylchedd sinema i’w gwneud mor gyfleus a chyfforddus â phosib. Mae mynediad am ddim i fabanod, ond cofiwch: dim babi, dim mynediad.

Dangosiadau pellach ar gael i'r hyn heb fabanod. Edrychwch isod am ddangosiadau a digwyddiadau perthnasol.


Ffrainc | 2023 | 99’ | 12A | Ffrangeg a Saesneg gydag isdeitlau Saesneg | Paul B Preciado

Gan gymylu’r llinellau rhwng realiti a ffuglen, dyma ffilm ddogfen ddiddorol gan yr awdur traws Paul B Preciado, sy’n ffigwr blaenllaw ym maes astudio rhywedd a gwleidyddiaeth corff. Llythyr serch chwareus, teimladwy a sinematig sy’n ehangu nofel Virginia Woolf, Orlando: A Biography, lle mae’r prif gymeriad yn newid rhywedd yng nghanol y stori i ddod yn fenyw 36 oed. Ffilm sy’n addas i bawb ac sy’n ein gwahodd ni i edrych ar 26 o bobl draws ac anneuaidd rhwng 8 a 70 oed sy’n ymgorffori cymeriad Orlando, gan ddangos bod y cymeriad wedi codi o ffuglen i fyw bywyd cyfoethog na fyddai wedi gallu’i ddychmygu.

A fascinating documentary looking at Virginia Woolf’s iconic character.

Rhaghysbysebion a chlipiau

Bob bore Gwener

Dewch â’ch babi i’n dangosiadau ffilm wythnosol o ffilmiau newydd.

Mynediad am ddim i fabanod, amgylchedd ymlaciol, heb angen poeni am darfu - mae ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid sydd â babanod o dan flwydd oed.

Cofiwch: Dim baban, dim mynediad!

Share

A close-up of red velvet cinema screen curtains.

Sinema

Rydyn ni’n arwain y maes sinema annibynnol yng Nghymru, gan gyflwyno’r ffilmiau gorau o Gymru, gwledydd Prydain ac yn rhyngwladol.

Learn More