Film

Carry on Screaming: The Bikeriders (15)

  • 1h 56m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 56m
  • Math Film

UDA | 2023 | 116’ | 15 | Jeff Nichols | Jodie Comer, Tom Hardy, Austin Butler, Mike Faist

Ar ôl cwrdd drwy siawns, mae Kathy benderfynol yn dechrau perthynas gyda’r enigmatig Benny, sy’n aelod o’r gang beicwyr The Vandals. Mae’n gyfnod gwrthryfelgar yn America; mae’r diwylliant yn newid ac mae’r gang yn newid gydag e, gan drawsnewid o fod yn glwb i bobl leol sydd ar yr ymylon i fod yn isfyd peryglus o drais. Dyma ddrama gyffrous sydd wedi’i hysbrydoli gan astudiaeth ffotograffiaeth o feicwyr yng nghanolbarth orllewin America gan Danny Lyon ym 1967, gyda delweddau cŵl ac eiconig canol y ganrif o’r beic modur yn symbol amlwg ac Americanaidd o ryddid unigol.

Bob bore Gwener

Dewch â’ch babi i’n dangosiadau ffilm wythnosol o ffilmiau newydd.

Mynediad am ddim i fabanod, amgylchedd ymlaciol, heb angen poeni am darfu - mae ffilmiau Sgrechiwch fel y Mynnwch ar gyfer rhieni a gwarcheidwaid sydd â babanod o dan flwydd oed.

Cofiwch: Dim baban, dim mynediad!

Share

Digwyddiadur - cipolwg

Rydym yn newid i dudalen a fydd yn darparu'r holl wybodaeth byddwch chi angen ar gael ar unrhyw bryd.

Rydym yn cyflwyno ffordd newydd o fynedi ein rhaglen ffilmiau a digwyddiadau, gyda chanllaw digwyddiadau byw sy’n darparu gwybodaeth ddiweddaraf amdan y lleoliad, dyddiad, amser a gwybodaeth hygyrch am bob digwyddiad, gan gynnwys ffilm!

Learn More