Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Amanda (15)

Gwe 10 - Sad 11 , Llun 13 - Maw 14 & Iau 16 Ion
,

Drama deuluol gynnil sydd â thrasiedi ysgytwol wrth ei chalon yw Amanda, sy'n ddathliad tawel-deimladwy am wytnwch pobl. Mae David, sy'n dod â dau ben llinyn ynghyd gyda mân swyddi, yn cwrdd â Lena, sydd newydd symud i Baris. Maen nhw'n cwympo mewn cariad, ond yn fuan wedyn mae marwolaeth sydyn ei chwaer yn tarfu ar fywyd David. Y tu hwnt i'r sioc a'r boen, mae David nawr yn gorfod gofalu am ei nith ifanc, Amanda, ar ei ben ei hun.

Ffilm Ffrangeg gydag is-deitlau Saesneg

FRA | 2019 | 107’ | 15 | Mikhaël Hers

Prisiau:

Various | Amrywiol

Tocynnau ac Amseroedd