Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

Amber and Me (U)

Sul 13 - Maw 15 Meh

Prydain | 2020 | 59’ | U | Ian Davies

Mae Syndrom Down gan Amber, ac mae hi ar fin dechrau'r ysgol gyda'i hefaill, Olivia. Er bod ei phrofiad yn un cadarnhaol i ddechrau, mae pethau'n dod yn gynyddol anodd iddi, ac mae'n gofyn os caiff hi aros adre. Mae Olivia'n awyddus i gadw ei hefaill yn yr un dosbarth, a dyna ddechrau’r ymdrech i geisio cadw'r merched gyda'i gilydd yn yr ysgol. Mae'r ffilm yn dilyn yr heriau y mae'r ddwy ferch yn eu hwynebu yn ystod pedair blynedd yn yr ysgol, ac yn cofnodi'r newidiadau yn eu perthynas.

+ Sesiwn holi ac ateb gyda’r Cyfarwyddwr Ian Davies ac actor Claire Cage

Prisiau:

£6 / £4 

Tocynnau ac Amseroedd

 • Llun 14 Meh , 7:30 yh
  AD

  Disgrifiadau Sain ar gael

  Ar gyfer pobl sydd â nam ar y golwg, bydd eglurhad sain o'r hyn sy'n digwydd ar y sgrin neu ar y llwyfan yn ystod bylchau yn y ddeialog ac effeithiau sain.

  ST

  Is-deitlau Meddal

  Ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw, ceir trawsgrifiad o ddeialog y ffilm yn Saesneg ar waelod y sgrin a disgrifiad o'r sain yn y ffilm hefyd.

 • Maw 15 Meh , 10:30 yb
  AD

  Disgrifiadau Sain ar gael

  Ar gyfer pobl sydd â nam ar y golwg, bydd eglurhad sain o'r hyn sy'n digwydd ar y sgrin neu ar y llwyfan yn ystod bylchau yn y ddeialog ac effeithiau sain.

  ST

  Is-deitlau Meddal

  Ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw, ceir trawsgrifiad o ddeialog y ffilm yn Saesneg ar waelod y sgrin a disgrifiad o'r sain yn y ffilm hefyd.

 • Maw 15 Meh , 1:30 yh
  AD

  Disgrifiadau Sain ar gael

  Ar gyfer pobl sydd â nam ar y golwg, bydd eglurhad sain o'r hyn sy'n digwydd ar y sgrin neu ar y llwyfan yn ystod bylchau yn y ddeialog ac effeithiau sain.

  R

  Amgylchedd Ymlaciol

  Gyda rhagor o olau, lefel sain is, dim hysbysebion a rhyddid i symud/gwneud sŵn, mae cyflwyniadau amgylchedd ymlaciol ar gyfer plant ac oedolion ar y sbectrwm awtistiaeth neu sydd ag anableddau dysgu, a'u teuluoedd, eu ffrindiau a'u gofalwyr.

  ST

  Is-deitlau Meddal

  Ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw, ceir trawsgrifiad o ddeialog y ffilm yn Saesneg ar waelod y sgrin a disgrifiad o'r sain yn y ffilm hefyd.