Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Brian and Charles (ctba)

Brian and Charles (ctba)

Gwen 8 - Iau 21 Gor 2022
,

Cymru | 2022 | 90’ | tystysgrif i’w chadarnhau | Jim Archer | David Earl, Chris Hayward 

Mae Brian yn byw ar ei ben ei hunan mewn pentref anghysbell yng nghefn gwlad. Fel unigolyn alltud, mae’n treulio ei amser rhydd yn dyfeisio pethau allan o wrthrychau mae’n dod o hyd iddyn nhw yn ei garej. Heb ffrindiau na theulu i ddibynnu arnyn nhw, mae Brian yn penderfynu adeiladu robot i gadw cwmni iddo. Nid yn unig mai ‘Charles’ yw dyfais fwyaf lwyddiannus Brian, ond mae’n ymddangos fod ganddo bersonoliaeth ei hunan a buan y daw’n ffrind gorau i Brian, gan ddatrys ei unigrwydd ac agor ei lygaid i ffordd newydd o fyw. Fodd bynnag, mae Charles yn creu mwy o broblemau nag yr oedd Brian wedi bargeinio amdanyn nhw, ac mae’n rhaid i’r dyfeisiwr tawel wynebu llawer o broblemau yn ei fywyd; ei ffyrdd ecsentrig, y bwli lleol, a’r fenyw mae wedi bod yn hoff ohoni erioed, ond heb fod â’r hyder i siarad â hi. Comedi dwymgalon am gyfeillgarwch, cariad, a gadael i bethau fynd. A robot saith troedfedd o daldra sy’n bwyta bresych. 

Prisiau:

£6 / £4 

Unallocated seating - sold at full capacity

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd