Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cardiff Animation Festival Pass
Limited

Cardiff Animation Festival Pass

Llun 1 Ion 0001 - Iau 7 Ebr 2022

Mae Gŵyl Animeiddio Caerdydd (CAF) yn ôl am ei thrydedd flwyddyn! Mae’r dathliad animeiddio hwn at ddant pawb a bydd yn arddangos rhai o’r animeiddiadau gorau o bob rhan o’r byd ar gyfer oedolion, teuluoedd a gwneuthurwyr ffilm.

Mae’r rhaglen yn cynnwys rhaglenni ffilmiau byr â thema, ffilmiau nodwedd, dosbarthiadau meistr, gweithdai, sesiynau holi ac ateb gwneuthurwr ffilmiau, digwyddiadau diwydiant, paneli, digwyddiadau rhwydweithio a phartïon. Manylion y rhaglen yma

Mae Pàs Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn rhoi mynediad i chi i holl ddigwyddiadau’r ŵyl yn Chapter ble mae angen tocynnau ar eu cyfer.* 

Mae nifer cyfyngedig o Docynnau Cynnar am bris gostyngol ar gael nawr. Bydd pasys rheolaidd a thocynnau ar gyfer gwerthiant cyffredinol ar gael yn fuan.

Am y tro cyntaf erioed, mae Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn mynd yn hybrid, gyda digwyddiadau ar-lein yn cael eu cynnal rhwng 7-24 Ebrill.  Mae eich pàs gŵyl hefyd yn rhoi mynediad hanner pris i chi i holl ddigwyddiadau ar-lein CAF. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i cardiffanimation.com

*How to select the events you'd like to attend after purchasing a pass:
*Sylwer, bydd angen i ddeiliaid pàs yr ŵyl ddewis y digwyddiadau yr hoffent eu mynychu er mwyn sicrhau lle. Ar ol prynu pàs, mewngofnodwch i'ch cyfrif Chapter ac ychwanegwch y digwyddiadau at eich basged ac yna ewch i’r ddesg dalu (bydd y cynnig yn cael ei gymhwyso). Byddwn yn cysylltu â deiliaid pàs yr ŵyl trwy e-bost pan fydd tocynnau ar gael ond edrychwch ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i cardiffanimation.com/2022-passes-tickets

Prisiau:

£80 / £55 

Unallocated seating - all festival events will be sold at full capacity. 

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here

-

All festival passholders will need to book tickets to individual events after purchasing a pass.*

For queries, email ticketing@chapter.org

Tocynnau ac Amseroedd