Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Cardiff Mini Film Festival: Awards & Closing Party

Gŵyl Ffilmiau Fach Caerdydd: Awards & Closing Party

Llun 1 Ion 0001 - Sul 3 Hyd 2021

Prisiau:

FREE / AM DDIM

Tocynnau ac Amseroedd