Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

CHAPTER O'CH CARTREF: Amber and Me (U)

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 25 Meh 2021

Gwylio Amber and Me o'ch cartref

Mae Syndrom Down gan Amber, ac mae hi ar fin dechrau'r ysgol gyda'i hefaill, Olivia. Er bod ei phrofiad yn un cadarnhaol i ddechrau, mae pethau'n dod yn gynyddol anodd iddi, ac mae'n gofyn os caiff hi aros adre. Mae Olivia'n awyddus i gadw ei hefaill yn yr un dosbarth, a dyna ddechrau’r ymdrech i geisio cadw'r merched gyda'i gilydd yn yr ysgol.

Mae'r ffilm yn dilyn yr heriau y mae'r ddwy ferch yn eu hwynebu yn ystod pedair blynedd yn yr ysgol, ac yn cofnodi'r newidiadau yn eu perthynas.

Cyfarwyddwyd Amber and Me gan eu tad, Ian Davies. Mae Ian wedi gweithio ar sawl ffilm ddogfen a ffilm nodwedd ffuglennol fel cynhyrchydd / ymgynghorydd. Dyma’i ffilm gyntaf fel cyfarwyddwr.

Prydain | 2020 | 59’ | U | Ian Davies

+ Sesiwn holi ac ateb gyda’r Cyfarwyddwr Ian Davies ac actor Claire Cage

“...one of the most touching portrayals of childhood that you're ever likely to see.” (The Mail on Sunday)

Gwylio nawr ar Chwaraewr Chapter

Prisiau:

£5.99 

Watch now / Gwlyio nawr

Tocynnau ac Amseroedd