Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni'n ail-agor y tu allan ar gyfer Bwyd & Diod ar 26 Ebrill! Am rhagor o wybodaeth ac archebu bwrdd, cliciwch yma. Mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: Amber and Me (U)

Sul 21 Maw - Sul 25 Ebr

Gwylio Amber and Me o'ch cartref

Mae Syndrom Down gan Amber, ac mae hi ar fin dechrau'r ysgol gyda'i hefaill, Olivia. Er bod ei phrofiad yn un cadarnhaol i ddechrau, mae pethau'n dod yn gynyddol anodd iddi, ac mae'n gofyn os caiff hi aros adre. Mae Olivia'n awyddus i gadw ei hefaill yn yr un dosbarth, a dyna ddechrau’r ymdrech i geisio cadw'r merched gyda'i gilydd yn yr ysgol.

Mae'r ffilm yn dilyn yr heriau y mae'r ddwy ferch yn eu hwynebu yn ystod pedair blynedd yn yr ysgol, ac yn cofnodi'r newidiadau yn eu perthynas.

Cyfarwyddwyd Amber and Me gan eu tad, Ian Davies. Mae Ian wedi gweithio ar sawl ffilm ddogfen a ffilm nodwedd ffuglennol fel cynhyrchydd / ymgynghorydd. Dyma’i ffilm gyntaf fel cyfarwyddwr.

Prydain | 2020 | 59’ | U | Ian Davies

+ Sesiwn holi ac ateb gyda’r Cyfarwyddwr Ian Davies ac actor Claire Cage

“...one of the most touching portrayals of childhood that you're ever likely to see.” (The Mail on Sunday)

Gwylio nawr ar Chwaraewr Chapter

Prisiau:

£5.99 

Watch now / Gwlyio nawr

Tocynnau ac Amseroedd