Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni'n ail-agor y tu allan ar gyfer Bwyd & Diod ar 26 Ebrill! Am rhagor o wybodaeth ac archebu bwrdd, cliciwch yma. Mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: Assassins (12)

Gwen 29 Ion - Gwen 21 Mai

Gwylio ASSASSINS o'ch cartref

Yn 2017, cafodd Kim Jong-nam – sef hanner brawd arweinydd Gogledd Corea, Kim Jong-un – ei ladd mewn cyntedd prysur ym maes awyr rhyngwladol Malaysia. Digwyddodd y llofruddiaeth bowld yma yng ngolau dydd, a'r cyfan wedi'i ffilmio'n ar gamerâu diogelwch. Roedd y ffilm yn dangos dwy fenyw yn mynd at Jong-nam o'r tu ôl, gan orchuddio ei lygaid gyda'u dwylo, a gwasgu VX – y nwy nerfau mwyaf marwol ar y ddaear – i'w lygaid. Baglodd i ffwrdd, ac roedd yn farw ymhen awr. Ond os oedd y llofruddiaeth yn eithafol, roedd y stori a ddilynodd yn rhyfeddach fyth: Roedd y ddwy fenyw a laddodd Jong-nam yn honni eu bod nhw wedi cael eu cyflogi i chwarae jôc ar fideo, a doedd ganddyn nhw ddim syniad beth oedden nhw'n ei wneud go iawn. Chredodd llywodraeth 

Malaysia mohonon nhw, ac fe gawson nhw eu harestio, eu carcharu, a'u rhoi ar brawf am lofruddiaeth, gan wynebu cael eu dienyddio. Ond ai eu stori ryfedd nhw oedd y gwirionedd? Fyddai unrhyw un yn eu credu?

Mae ASSASSINS, sef ffilm ddiweddaraf y cyfarwyddwr Ryan White, yn teithio o heddwch Pyongyang, i gaeau reis Indonesia a Fietnam, i lysoedd Kuala Lumpur er mwyn adrodd chwedl eithriadol am dwyll a dichell yn oes y cyfryngau cymdeithasol. Mae ASSASSINS yn ymchwiliad meistrolgar sy'n cynnig golwg o'r newydd ar stori lofruddiaeth Kim Jong-nam, ac yn adrodd hanes annhebygol am unben cyfrwys, plot dieflig, llofruddiaeth gyhoeddus, a dwy fenyw yn ymladd am eu bywydau.

"Rhybudd iasol am wyliadwriaeth ddemocrataidd" Empire

Ffilm Ddogfen | 2021 | 104’ | 12 | Ryan White

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Gwylio nawr

Prisiau:

£9.99

Watch with CHAPTER and we'll receive 50% of the film rental income

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Available until 12 March / Ar gael tan 12 Mawrth

Watch now / Gwylio nawr

Tocynnau ac Amseroedd