Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Chapter o'ch cartref: Beyond the Visible: Hilma af Klint

Llun 1 Ion 0001 - Sul 22 Tach 2020

Gwyliwch Beyond the Visible o'ch cartref

Artist haniaethol, cyn i'r term hwnnw fodoli, oedd Hilma af Klint; roedd hi'n ffigur arloesol a arweiniodd y ffordd, wedi'i hysbrydoli gan ysbrydegaeth, gwyddoniaeth fodern, a chyfoeth byd natur o'i chwmpas. Ym 1906 dechreuodd greu cyfres o weithiau enfawr, lliwgar, cnawdol ac od oedd yn newydd i'r byd paentio. Cynhaliwyd arddangosfa ôl-syllol o waith Hilma af Klint yn Amgueddfa Guggenheim yn ddiweddar, ond bu'n ffigur anghofiedig ym maes hanes celf am flynyddoedd cyn iddi gael ei hail-ddarganfod o'r diwedd. Mae ffilm ddogfen syfrdanol y Cyfarwyddwr Halina Dryschka yn cywiro hyn, ac yn disgrifio nid yn unig bywyd a chrefft Hilma, ond hefyd sut cafodd ei cham-bortreadu a'i dileu gan naratif patriarchaidd o ddatblygiad artistig a dull cyfalafol o bennu gwerth artistig.

Dewiswch CHAPTER er mwyn i 50% o dâl refeniw'r ffilm fynd tuag at gefnogi ein Sinemau.

Yr Almaen | Ffilm Ddogfen | 2020 | 93’ | U | Halina Dyrscka

Cliciwch yma i'w gwylio

Prisiau:

£9.99

Select CHAPTER for 50% of the revenue to go towards supporting our Cinemas

Available to watch until 22 Nov / Ar gael tan 22 Tach

Tocynnau ac Amseroedd