Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: Falling

Gwen 4 Rhag 2020 - Sul 31 Ion 2021

Gwyliwch 'Falling' o'ch cartref

Mae John (Viggo Mortensen) yn byw gyda'i bartner, Eric (Terry Chen), a'u merch, Mónica (Gabby Velis), yng Nghaliffornia, ymhell o'r bywyd gwledig traddodiadol a adawodd y tu ôl iddo flynyddoedd yn ôl. Mae tad John, Willis (Lance Henriksen), yn ddyn pengaled o'r oes o'r blaen, ac yn byw ar y fferm anghysbell lle magwyd John. Mae Willis yn dioddef â chamau cychwynnol dementia, sy'n golygu bod rhedeg y fferm ar ei ben ei hun yn gynyddol anodd, ac felly mae John yn ei wahodd i fyw yn ei gartref yng Nghaliffornia, fel bod modd iddo e a'i chwaer Sarah (Linney) ddod o hyd i le iddo fyw yn agos atyn nhw. Yn anffodus, mae Willis yn benderfynol o gadw ei fywyd yn union fel y mae.

★★★★★ Far Out | ★★★★ Empire | ★★★★ Total Film

“Drama wedi'i rheoli'n hyfryd, am oedran, cof a maddeuant” The Wrap

Drama | Saesneg | 112’ | 15 | Viggo Mortensen

Dewiswch CHAPTER er mwyn i 50% o dâl refeniw'r ffilm fynd tuag at gefnogi ein sinemau

Cliciwch yma i'w gwylio

Prisiau:

£9.99

Select CHAPTER for 50% of the revenue to go towards supporting our cinemas

Dewiswch CHAPTER er mwyn i 50% o dâl refeniw'r ffilm fynd tuag at gefnogi ein sinemau

Available until 3 January / Ar gael tan 3 Ionawr

Tocynnau ac Amseroedd