Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni'n ail-agor y tu allan ar gyfer Bwyd & Diod ar 26 Ebrill! Am rhagor o wybodaeth ac archebu bwrdd, cliciwch yma. Mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: Iorram (Boat Song)

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 16 Ebr 2021

Gwylio Iorram (Cân y Cwch) o'ch cartref

Iorran (neu Gân y Cwch) yw’r ffilm ddogfen sinema gyntaf yng Ngaeleg yr Alban, ac mae’n bortread telynegol o’r gymuned bysgota yn Ynysoedd Heledd yr Alban. Mae’r Cyfarwyddwr Alastair Cole yn mynd ar daith sinemataidd drwy orffennol a phresennol yr ynysoedd, gan gymysgu lleisiau, straeon a chaneuon o ganol yr ugeinfed ganrif gyda delweddau o fywyd heddiw ar y tir a’r môr, gyda cherddoriaeth wreiddiol gan Aidan O’Rourke.

Ffilm Ddogfen | Gaeleg | 96 mun | Alastair Cole

Trailer

“This is unearthed treasure” ★★★★★ Radio Times

Gydag is-deitlau Saesneg, Capsiynau Caeedig a Disgrifiadau Sain ar gael

Gwylio nawr

Prisiau:

£9.99

Watch with CHAPTER and we'll receive 50% of the film rental income

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Watch now / Gwylio nawr

Tocynnau ac Amseroedd