Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

CHAPTER O'CH CARTREF: Justine (15)

Mer 14 Ebr - Mer 19 Mai

Watch Justine from home

Menyw ifanc yw Justine sy’n ffyrnig o ddeallus, ond sydd â thuedd yr un mor gryf tuag at hunan-ddinistr. Gyda’i hunig ffrind Peach, mae’n teimlo wedi’i mygu mewn byd nad yw’n gwneud llawer o synnwyr iddi, ac alcohol yw’r unig ffordd o ddianc o’i hanobaith am y dyfodol. Mae ei swyddog prawf Leanne a’i meddyg yn ceisio ei thywys yn ôl i’r gymdeithas, ond mae Justine yn gwybod yn rhy dda beth all cymdeithas ei gynnig iddi, a dydy hi ddim eisiau chwarae yn ôl eu rheolau nhw.

Un dydd, ar sbri ddwyn mewn siopau, mae’n cwrdd â Rachel, ac mae’r posibilrwydd o hapusrwydd, cariad a dyfodol yn dechrau dod i’r golwg. Ond mae ei phoen yn ddwfn, ac wrth i’r demoniaid y tu mewn iddi ddechrau dod i’r wyneb, mae’n amau a yw’n gallu caniatáu iddi hi ei hunan obeithio.

Stori serch yw Justine gan yr awdur Jeff Murphy (Y Gwyll, One Way To Denmark, Craith) a’r cyfarwyddwr Jamie Patterson (Tucked) sy’n edrych ar yr ymgais i ddod o hyd i gariad a pherthyn mewn byd sydd ben i waered.

“Cyfareddol...Teimladwy...Diffuant” - Little White Lies

“Myfyrdod grymus ar sut gall y gorffennol siapio’r presennol.” - BFI Flare  

Enwebai BIFA 2020 - Gwobr Darganfod 

81’ | Jamie Patterson | Tallulah Haddon, Sophie Reid, Steve Oram, Sian Reese-Williams, Kirsty Dillon, Xavien Russell

I wylio nawr, cliciwch y botwm 'Rhentu' ar y gornel dde uchaf yn y rhagddangosiad isod:

 

Prisiau:

£5.99

Watch with CHAPTER and we'll receive 50% of the film rental income

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Tocynnau ac Amseroedd