Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Chapter o'ch cartref: Luxor

Gwen 6 Tach - Gwen 4 Rhag

Gwyliwch Luxor o'ch cartref

Pan mae gweithiwr cymorth o Brydain, Hana, yn dychwelyd i ddinas hynafol Luxor, mae'n dod ar draws Sultan, archaeolegydd dawnus a chyn-gariad iddi. Wrth iddi ymlwybro, wedi'i hanesmwytho gan y lle cyfarwydd, mae'n cael trafferth cysoni dewisiadau'r gorffennol gydag ansicrwydd y presennol.

Dewiswch CHAPTER er mwyn i 50% o dâl refeniw'r ffilm fynd tuag at gefnogi ein Sinemau.

Cliciwch yma i'w gwylio

Prisiau:

£9.99

Select CHAPTER for 50% of the revenue to go towards supporting our Cinemas

Tocynnau ac Amseroedd