Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni'n ail-agor y tu allan ar gyfer Bwyd & Diod ar 26 Ebrill! Am rhagor o wybodaeth ac archebu bwrdd, cliciwch yma. Mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: Minari (12A tbc)

Gwen 2 Ebr - Sul 2 Mai

Gwylio Minari o'ch cartref

Mewn stori dyner ac ysgubol am yr hyn sy’n ein gwreiddio ni, mae Minari’n dilyn teulu Coreaidd-Americanaidd sy’n symud i fferm fach yn Arkansas i chwilio am eu Breuddwyd Americanaidd eu hunain. Mae cartref y teulu’n newid yn llwyr pan fydd eu mam-gu slei, reglyd, ond hynod gariadus yn cyrraedd. Yng nghanol ansefydlogrwydd a heriau’r bywyd newydd yma yn nhir garw Ozark, mae Minari’n arddangos gwydnwch teuluol heb ei ail, a beth sy’n creu cartref go iawn.

Drama | UDA | 2020 | 115 mun | 12A i’w chadarnhau | Lee Isaac Chung

“Bydd cynulleidfaoedd bobman yn ei gwerthfawrogi” ★★★★★ - BBC Culture

“Portread clòs o deulu, cariad, a’r freuddwyd Americanaidd” ★★★★★ - JumpCut Online

Wedi’i henwebu am chwe gwobr BAFTA. Enillydd Gwobr Golden Globes: Ffilm Orau mewn Iaith Dramor

Foreign language + subtitles

Gwylio

Prisiau:

£9.99

Watch with CHAPTER and we'll receive 50% of the film rental income

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Watch now / Gwylio nawr

Tocynnau ac Amseroedd