Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: MLK/FBI

Gwen 15 Ion - Gwen 5 Maw

Gwylio MLK/FBI o'ch cartref

MLK/FBI yw'r ffilm gyntaf i ddatgelu faint roedd yr FBI yn cadw goruchwyliaeth ac yn aflonyddu ar Dr Martin Luther King, Jr.

Mae'r ffilm ddogfen yn seiliedig ar ffeiliau sydd newydd eu datgelu a'u gwneud yn gyhoeddus, llu o ddogfennau a gafwyd drwy'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac a ryddhawyd gan yr Archifau Cenedlaethol, a darnau dadlennol o ffeil wedi'i hadfer, ac mae'n archwilio hanes y llywodraeth o dargedu ymgyrchwyr Duon, a'r ystyr dadleuol y tu ôl i rai o'n delfrydau mwyaf gwerthfawr.

Gyda chyfweliadau â ffigyrau diwylliannol allweddol, gan gynnwys cyn-Gyfarwyddwr yr FBI James Comey, ac wedi'i gyfarwyddo gan enillydd gwobr Emmy® ac enwebai gwobr Oscar®, Sam Pollard, mae MLK/FBI yn adrodd stori syfrdanol a thrasig, sy'n llwyr berthnasol i'n sefyllfa ni heddiw.

"Golwg diddorol ar y driniaeth y profodd un o fawrion hanes" ★★★★ TOTAL FILM

Ffilm Ddogfen | 2021 | 104’ | 12 | Sam Pollard

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Gwylio nawr

Prisiau:

£9.99

Watch with CHAPTER and we'll receive 50% of the film rental income

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Watch now / Gwylio nawr

Tocynnau ac Amseroedd