Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni'n ail-agor y tu allan ar gyfer Bwyd & Diod ar 26 Ebrill! Am rhagor o wybodaeth ac archebu bwrdd, cliciwch yma. Mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: Mouthpiece (15)

Gwen 12 Maw - Gwen 23 Ebr

Gwylio Mouthpiece o'ch cartref

Awdures sengl yw Cass, ac mae’n byw ei bywyd gan ddilyn ei rheolau ei hunan. Ac mae popeth ar chwâl ganddi. Ar ôl marwolaeth sydyn ei mam, Elaine, mae hi mewn argyfwng – all hi ddim meddwl yn iawn, gyda dadl ffyrnig yn digwydd yn ei phen. Mae’r ffilm yma’n gwneud y gwrthdaro anweladwy yna’n weladwy: Mae Cassandra’n straffaglu ymlaen wrth geisio penderfynu beth i’w ddweud yn angladd ei mam.

Mae’r hyn rydyn ni’n ei weld yn chwyrlïad gwyllt drwy alar, dicter, rhyw, a hunan-ddifrodi; dyma archwiliad o fywydau anniben menywod o’r ddwy genhedlaeth. Mae jôcs cras, clasuron cerddorol, ac atgofion torcalonnus yn dod at ei gilydd i greu portread gwleidyddol a hynod deimladwy o fam a merch, drwy lygaid un fenyw ifanc sydd â brwydr yn ei phen.

Mae Mouthpiece yn rhoi golwg grymus, doniol a hynod wreiddiol i ni ar y gwrthdaro sy’n digwydd ym mhen menyw filenial ffyrnig o annibynnol.

Drama | Saesneg | 91 mun | Patricia Rozema | Norah Sadava, Amy Nostbakken, Maev Beaty

“Thoughtful interrogation of modern womanhood” (Variety)

Gwylio nawr

Prisiau:

£9.99

Watch with CHAPTER and we'll receive 50% of the film rental income

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Watch now / Gwylio nawr

Tocynnau ac Amseroedd