Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: Murder Me, Monster

Gwen 4 Rhag 2020 - Iau 28 Ion 2021

Gwylio 'Murder Me, Monster' o'ch cartref

Mae'r heddwas gwledig Cruz yn ymchwilio i achos rhyfedd, lle mae corff menyw wedi'i dienyddio yn ymddangos mewn ardal anghysbell wrth fynyddoedd yr Andes. Mae David, sy'n ŵr i gariad Cruz, Francisca, yn dod o dan amheuaeth, ac mae'n cael ei anfon i ysbyty meddwl lleol. Mae David yn beio'r drosedd ar ymddangosiad anesboniadwy a chreulon y "Bwystfil", ac mae ei ddioddefwyr yn pledio "Llofruddia fi, Fwystfil". Wrth i fwy o farwolaethau ddigwydd – mae'n rhaid i Cruz ganfod pwy yw'r bwystfil go iawn.

"Nid yw'r archwiliad iasol a swreal yma o ofn a gormes yn addas i'r gwangalon" **** Sci-Fi Now

Sbaeneg, gydag is-deitlau Saesneg

Arswyd/Cyffro| Sbaeneg | 109’ | 15 | hyd i'w gadarnhau | Alejandro Fadel

Drwy wylio drwy ein dolen bwrpasol, bydd 50% o incwm rhent y ffilm yn mynd yn uniongyrchol i'n cefnogi ni yma yn Chapter.

Gwylio nawr:

Prisiau:

£4.99

By watching with CHAPTER 50% of the revenue will go towards supporting our cinemas

Dewiswch CHAPTER er mwyn i 50% o dâl refeniw'r ffilm fynd tuag at gefnogi ein sinemau

Available until 28 January / Ar gael tan 28 Ionawr

Tocynnau ac Amseroedd