Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni'n ail-agor y tu allan ar gyfer Bwyd & Diod ar 26 Ebrill! Am rhagor o wybodaeth ac archebu bwrdd, cliciwch yma. Mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: Poly Styrene: I Am A Cliché (12A)

Llun 1 Ion 0001 - Sul 18 Ebr 2021

Gwylio Poly Styrene: I Am A Cliché o'ch cartref

Poly Styrene oedd y fenyw groenliw gyntaf ym Mhrydain i fod yn brif leisydd i fand roc llwyddiannus. Cyflwynodd sŵn newydd o wrthryfela i’r byd, gan ddefnyddio ei llais anghonfensiynol i ganu am hunaniaeth, prynwriaeth, ôl-foderniaeth, a phopeth roedd hi’n ei weld yn digwydd ym Mhrydain ar ddiwedd y saithdegau, a hynny mewn ffordd broffwydol iawn. Fel prif leisydd X-Ray Spex, y gerddores pync Saesnes o Somali yma oedd prif ysbrydoliaeth mudiadau riot grrrl ac Affropync.

Ond nid ôl-troed diwylliannol nodedig oedd yr unig beth adawodd y ddiweddar arwres pync ar ei hôl. Fe adawodd ei merch, Celeste Bell, a ddaeth - heb yn wybod iddi - yn warchodwraig i waddol a demoniaid ei mam. Roedd atgasedd at fenywod, hiliaeth, a salwch yn faich ar fywyd Poly, ac roedd y trawma a achosodd hyn yn graith ar blentyndod Celeste a pherthynas y ddwy.

Yn cynnwys deunydd newydd o’r archif a darnau prin o’i dyddiadur wedi’u hadrodd gan Ruth Nega, sydd wedi’i henwebu am Oscar. Mae’r ffilm ddogfen yma’n dilyn Celeste wrth iddi archwilio archif artistig ei mam o’r newydd, ac mae’n teithio tri chyfandir er mwyn cael dealltwriaeth well o Poly’r eicon a Poly’r fam.

Ffilm Ddogfen | Saesneg | 89 mun | Paul Sng a Celeste Bell

Gwyliwch gyda CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Gwylio nawr

Prisiau:

£9.99

Watch with CHAPTER and we'll receive 50% of the film rental income

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Watch now / Gwylio nawr 

Tocynnau ac Amseroedd