Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Chapter o'ch cartref: Raise Hell: The Life and Times of Molly Ivins

Gwen 23 Hyd - Sul 6 Rhag

Gwylich Raise Hell: The Life and Times of Molly Ivins o'ch cartref 

Mae Raise Hell: The Life and Times of Molly Ivins yn adrodd hanes penboethen y cyfryngau, Molly Ivins; chwe throedfedd o drafferth o Decsas, a oedd yn barod i herio llygredigaeth y bechgyn ar y brig pryd bynnag byddai'n dod ar ei thraws. Byddai ei ffraethineb craff yn gadael y ddwy ochr i'r ystlys yn chwerthin, ac yn awchu i gael inc yn ei cholofnau. Roedd hi'n gwybod bod y Bil Hawliau mewn peryg, a dywedodd "Mae polareiddio pobl yn ffordd dda o ennill etholiad, ac yn ffordd dda o ddifetha gwlad." Mae geiriau Molly wedi'u profi'n wir heddiw. Bellach, ein cyfrifoldeb ni yw codi'r to!

"Ffilm ddogfen newydd am y colofnydd gwych o Decsas, sy'n rhannu neges argyfyngus o gyfnod Bush i genedl o dan arweinyddiaeth Trump gyda hiwmor craff" Guardian

Dewiswch CHAPTER er mwyn i 50% o'r tâl refeniw fynd tuag at gefnogi ein Sinemâu.

Saesneg | Ffilm Ddogfen | 2020 | 93’ | 12A | Janice Engel  

Cliciwch yma i'w gwylio

Prisiau:

£9.99

Select CHAPTER for 50% of the revenue to go towards supporting our Cinemas

Available to watch until 6 Dec / Ar gael tan 6 Rhagfyr

Tocynnau ac Amseroedd