Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni'n ail-agor y tu allan ar gyfer Bwyd & Diod ar 26 Ebrill! Am rhagor o wybodaeth ac archebu bwrdd, cliciwch yma. Mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

CHAPTER O'CH CARTREF: Stray (18)

Maw 23 Maw - Maw 4 Mai

Gwylio Stray o'ch cartref

Mae Stray’n archwilio beth mae byw heb statws na sicrwydd yn ei olygu, gan ddilyn tri chi strae wrth iddyn nhw ddechrau ar deithiau diniwed drwy gymdeithas Twrci. Mae Zeytin yn ffyrnig o annibynnol, ac yn mynd ar anturiaethau drwy’r ddinas gyda’r nos; mae Nazar yn famol ac gwarcheidiol, ac yn cyfeillio’n hawdd gyda’r bobl o’i chwmpas; tra bo Kartal, gast fach swil sy’n byw ar gyrion safle adeiladu, yn dod o hyd i gyfoedion yn y swyddogion diogelwch sy’n gofalu amdani. Mae bywydau gwasgaredig y cŵn strae yn rhyngblethu pan maen nhw’n ffurfio cysylltiadau clòs gyda grŵp o bobl ifanc o Syria sy’n rhannu’r strydoedd gyda nhw.

Dyma arsylwad beirniadol o wareiddiad dynol o safbwynt anghyfarwydd cŵn, sy’n cynnig blas synhwyraidd ar ffyrdd newydd o weld.

Annibynnol | Twrceg | 73 mun | 18 | Elizabeth Lo

"The ultimate love letter to dogs and a multifaceted moral inquiry into humanity" (Variety)

★★★★ Total Film ★★★★ Little White Lies

Gwylio nawr 

Prisiau:

£9.99

Watch with CHAPTER and we'll receive 50% of the film rental income

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Watch now / Gwylio nawr 

Tocynnau ac Amseroedd