Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

CHAPTER O'CH CARTREF: Truman & Tennessee (12)

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 20 Awst 2021

Gwylio Truman & Tennessee o'ch cartref

Mae Truman & Tennessee: An Intimate Conversation yn adrodd hanes dau o awduron gorau’r ganrif ddiwethaf, a gaiff ei archwilio drwy ddeialog sy’n ymestyn o ddyddiau cynnar eu cyfeillgarwch i’w barn derfynol, ddidostur o’i gilydd. Bu i’r ddau fyw bywydau cyfochrog, gan frwydro drwy eu bywydau gyda chreadigrwydd, hunan-amheuaeth, caethiwed, a llwyddiant.

Cafodd Truman Capote a Tennessee Williams — awduron, enwogion, athrylithwyr — eu taflu i enwogrwydd yn ystod y pumdegau, gan ddechrau cyfeillgarwch a chystadleuaeth a barodd bron i ddeugain mlynedd, tan i’r ddau farw o fewn blwyddyn i’w gilydd. Gyda chysylltiad annatod rhyngddynt, dyma ddau o hoelion wyth eu hoes; pwerdai creadigol (a dynion hoyw) a wnaeth ymdrin â llwyddiant a’i fyrhoedledd mewn ffyrdd tra gwahanol.

Mae’r wneuthurwraig ffilm Lisa Immordino Vreeland (Love, Cecil, Peggy Guggenheim: Art Addict, Diana Vreeland: The Eye Has to Travel) yn dod â’r ddau rym at ei gilydd mewn tête-à-tête unigryw a chyfareddol, gan gymharu eu llwybrau drwy leisiau cyferbyniol — llais yr awdur, wedi’i gasglu o ffilmiau archif, a lleisiau’r actorion Jim Parson a Zachary Quino (The Boys in the Band) sy’n cyfleu Capote a Williams, yn y drefn honno, ar gamau gwahanol yn eu bywydau.

+ Sesiwn Holi ac Ateb gyda cyfarwyddwr Lisa Immordino Vreeland 

Documentary film | United States | 81" | 12 |  Lisa Immordino Vreeland

Gwylio nawr

Prisiau:

£9.99

Watch with CHAPTER and we'll receive 50% of the film rental income

Dewiswch CHAPTER a bydd 50% o'r refeniw yn mynd i'n cefnogi ni

Watch now / Gwlyio nawr

Tocynnau ac Amseroedd