Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Chapter MovieMaker: Chapter Queer Film Prize 2022

Chapter MovieMaker: Chapter Queer Film Prize 2022

Llun 1 Ion 0001 - Llun 6 Meh 2022

Ydych chi’n wneuthurwr ffilmiau Cwiar o Gymru neu sy’n byw yng Nghymru ac sydd â rhywbeth i’w ddweud? Fis Mehefin eleni, rydyn ni’n dathlu’r ffilmiau byrion LHDTCRhA+ gorau o Gymru a wnaed yn ystod y 18 mis diwethaf. Bydd y ffilmiau ar y rhestr fer yn cael eu dangos fel rhan o ddigwyddiad MovieMaker Chapter a bydd y ffilm fuddugol yn rhan o raglen Goreuon Prydain yng Ngŵyl Gwobrau Iris ac yn cael ei dangos ar Channel 4 a 4OD.

Dyddiad cau 30 Mai – anfonwch gyflwyniadau i moviemaker@chapter.org.

Eleni, rydyn ni’n caniatáu i ffilmiau yr effeithiwyd arnyn nhw gan y pandemig gael eu cyflwyno. Felly, os cwblhawyd eich ffilm o 2020 ymlaen ond na chafodd ei rhyddhau, gellir ei chyflwyno. 

Prisiau:
£0.00

Tocynnau ac Amseroedd