Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Concrete Plans (15)

Gwen 27 Tach - Iau 3 Rhag
,

Yn uchel ym mynyddoedd anghysbell Cymru, mae pum adeiladwr yn dod at ei gilydd i adnewyddu hen dŷ fferm anniben. Maen nhw'n aros mewn cabanau llaith, ac mae tensiynau'n mudferwi rhwng y dynion a'r perchennog aristocrataidd hunanbwysig, ac o fewn criw brith o ddynion. Mae Dave, sydd wedi profi digon o'r byd, a'r annwyl Foreman Bob yn ceisio cadw'r heddwch. Ond mae nai Steve yn dod o dan ddylanwad difrïol y penboethyn Jim, ac mae'r ddau'n cymryd yn erbyn Viktor, labrwr o'r Wcráin. Gyda'r tywydd yn cau amdanyn nhw, a'r taliadau'n dechrau cyrraedd yn hwyr, mae hwyliau'n dechrau troi. Dyma ffilm nodwedd gyntaf y Sgriptiwr/Cyfarwyddwr Will Jewell, ac mae'n giplun dirdynnol o'r Brydain gyfoes, sy'n troelli tuag at anterth dinistriol.

Cymru | 2020 | 91’ | 15 | Will Jewell | Steve Speirs, William Thomas

Prisiau:

£6 | £4

No Audio Description or Soft Subtitles available

Dim Disgrfiad Sain nac Is-deitlau meddal ar gael

Tocynnau ac Amseroedd