Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Docn' Roll: Dom Salvador and Abolition (tystysgrif i'w chadarnhau)

UDA | 2021 | 90’ | Tystysgrif i’w chadarnhau | Lilka Hara, Artur Ratton

Taith gerddorol a phersonol Dom Salvador, cerddor o dras Affricanaidd-Brasilaidd a ganfu gartref yn Efrog Newydd ar ôl gadael Brasil yn ystod cyfnod tywyllaf ei hunbennaeth filwrol. Fel tad cerddoriaeth enaid Brasil, ac un o ffigurau allweddol dechreuad y bossa nova, byddai hefyd yn dod yn eicon balchder Du gyda’i fand Abolição (neu Diddymu).

Mae’r ffilm yn cyfleu Salvador, sydd bellach yn ei wythdegau, ar strydoedd ei ddinas fabwysiedig, gydag atgofion yn dod iddo gyda phob cam. Caiff ei ostyngeiddrwydd a’i wytnwch eu dangos mewn eiliadau cyfareddol, o berfformio yn Neuadd Carnegie ac yn y River Cafe a’i olygfeydd hyfryd, i bori drwy feinyl mewn siopau recordiau a threfnu sioeau mewn clybiau jazz.

Prisiau:

£6 / £4

Unreserved seating (for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity).

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd