Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Docn' Roll: In a Silent Way: A Portrait of Talk Talk (tystysgrif i'w chadarnhau)

Gwlad Belg | 2020 | 90’ | Tystysgrif i’w chadarnhau | Gwenaël Breës

Ddeng mlynedd ar hugain ar ôl rhyddhau pedwaredd albwm Talk Talk, Spirit of Eden, mae ffan mwya’r byd y band celf-roc o Brydain yn yr wythdegau - y cyfarwyddwr o Wlad Belg, Gwenaël Breës - yn croesi’n ôl a mlaen dros y wlad mewn ymgais i ddatrys y dirgelwch o gwmpas y record. Y broblem? Tan ei farwolaeth yn 2019, roedd y prif ganwr Mark Hollis yn enwog am wrthod ceisiadau am gyfweliad, ac mae gweddill y band wedi dilyn yn ei ôl, gan wrthod i’w cerddoriaeth gael ei defnyddio ar ffilm.

Gyda meicroffon bŵm, mae’n rhaid i Breës geisio’r amhosibl - creu ffilm am fand sydd ddim eisiau cael eu ffilmio, ac adrodd stori’r albwm roc-celf arbennig heb chwarae’r record. Mae ei daith yn troi’n ymgais organig, gyda thawelwch fel gorwel a phync fel athroniaeth, wrth iddo ddadlau - er gwaetha’r rhwystrau - bod cerddoriaeth yn hygyrch i bawb, a bod yr ysbryd dynol uwchlaw techneg.

Gyda sesiwn holi ac ateb 

Prisiau:

£6 / £4

Unreserved seating (for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity).

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd